Ebʼ li loqʼlaj hu
  Tzol’leb’ ut Sumwank 64
  Eb’ li raqalil
  Tema

  Tasal 64

  K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet reheb’ li xb’eenil re li Iglees, sa’ Kirtland, Ohio, 11 Septiembre 1831. Li Profeet yoo chaq chixkawresinkil rib’ chi q’axonk Hiram, Ohio, re xtikib’ankil wi’chik lix k’anjel re xjaltesinkil ru li aatin sa’ li Santil Hu, li kikanab’aak chaq naq wanjenaq Missouri. Jun ch’uuteb’ li komon winq li taqlanb’ileb’ chi b’eek toj Sion (Missouri) yalb’ileb’ xq’e chixkawresinkil rib’ re te’xik chiru Octubre. Sa’ xkutankil li k’iila k’anjel a’in, kik’ule’ li k’utb’esinb’il na’leb’.

  1–11, Eb’ laj santil paab’anel taqlanb’ileb’ re te’xkuyeb’ xmaak chirib’ileb’ rib’, re naq ink’a’ taakanaaq rik’ineb’ a’an li maak q’axal nim wi’chik; 12–22, Eb’ li moko jalb’ileb’ ta xk’a’uxl tento te’k’ame’q chiru li Iglees; 23–25, Li ani k’ulb’il xlajetqil ink’a’ taak’atmanq sa’ lix k’ulunik li Qaawa’; 26–32, Eb’ laj santil paab’anel tijb’ileb’ chirix li k’as; 33–36, Eb’ laj po’resihom ch’oolej te’isiiq chaq Sion; 37–40, Li Iglees tixraq aatin chirixeb’ li tenamit; 41–43, Taatamq Sion.

  1 K’ehomaq reetal, jo’ka’in naxye li Qaawa’ lee Dios eere laa’ex, ex xb’eenil re lin iglees, chex’ab’inq laa’ex ut ab’ihomaq, ut k’ulumaq li rajom inch’ool cherix.

  2 Xb’aan naq chi yaal ninye eere, nawaj naq atexnumtaaq sa’ xb’een li ruchich’och’; jo’kan naq btintoq’ob’a eeru.

  3 Wankeb’ sa’ eeyanq li ke’maakob’; a’b’an chi yaal ninye, li jun sut a’in, choq’ re tz’aqal ainloq’al, ut choq’ re xkolb’aleb’ li aamej, laa’in bxinkuy lee maak.

  4 Tinwuxtaana eeru, xb’aan naq xink’e eere li awa’b’ejihom.

  5 Ut lix alaawil li muqmuukil na’leb’ re li awa’b’ejihom moko taa’isiiq ta chaq chiru lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, jo’ chanru li xaqab’anb’il inb’aan, naq toj yo’yo, wi a’an taa’ab’inq chiruheb’ lin bk’ojob’anb’il k’anjel.

  6 Wankeb’ li ke’sik’ok re xjitb’al chi maak’a’ rajb’al;

  7 A’b’anan a’an xmaakob’; a’b’an chi yaal ninye eere, laa’in, li Qaawa’, aninkuyeb’ xmaak li ani bneke’xch’olob’eb’ lix maak chiwu ut neke’xpatz’ xkuyb’al, li ink’a’ ke’maakob’ toj re li ckamk.

  8 Eb’ lin tzolom, sa’ najter kutan, ake’xsik’ xjitb’al rib’ chirib’ileb’ rib’, ut moko ke’xkuy ta xmaak chirib’ileb’ rib’ sa’ xch’ooleb’; ut xb’aan li maa’usilal a’in ke’tawasiik ut bke’q’use’ chi kaw.

  9 Jo’kan ut, ninye eere, naq tento raj ateekuy eemaak cherib’il eerib’; xb’aan naq ani bink’a’ naxkuy xmaak lix komon wan chi jitb’il chiru li Qaawa’; xb’aan naq nakana rik’in a’an li maak q’axal nim wi’chik.

  10 Laa’in, li Qaawa’, atinkuy xmaak li ani nawaj xkuyb’al xmaak, a’b’an sa’ eeb’een laa’ex teneb’anb’il bxkuyb’aleb’ xmaak chixjunil li winq.

  11 Ut tento raj teeye sa’ eech’ool—li Dios achiraqoq aatin sa’ qab’een chiqib’il qib’, ut chi’q’ajkamunq aawe jo’ chanru baab’aanuhom.

  12 Ut ani moko naxjal ta xk’a’uxl chirix lix maak, ut moko naxch’olob’ ta, teek’am chiru li aiglees, ut teeb’aanu rik’in a’an jo’ naxye li loq’laj hu eere, ma rik’in taqlahom malaj rik’in k’utb’esinb’il na’leb’.

  13 Ut a’in teeb’aanu re naq nimanb’ilaq xloq’al li Dios—moko rik’in ta naq ink’a’ nekekuy li maak, ut maak’a’ toq’ob’ank-u eerik’in, re b’an naq tiikob’resinb’ilaq eeru sa’ rilob’aal li chaq’rab’, re naq ink’a’ teerahob’tesi xch’ool li wan choq’ aj k’ehol chaq’rab’ cheru—

  14 Chi yaal ninye, xb’aan a’in naq teeb’aanu li k’a’aq re ru a’in.

  15 K’ehomaq reetal, laa’in, li Qaawa’, kiwan injosq’il rik’in li ani kiwan chaq choq’ inmoos, aj Ezra Booth, ut jo’kan ajwi’ lin moos aj Isaac Morley, xb’aan naq ink’a’ ke’xpaab’ li chaq’rab’, chi moko li taqlahom;

  16 Ke’xsik’ li ink’a’ us sa’ xch’ooleb’, ut laa’in, li Qaawa’, kinram inMusiq’. aKe’xjit choq’ maa’usilal li k’a’ru maak’a’ wi’ maa’usilal; a’b’anan ak kinkuy xmaak lin moos aj Isaac Morley.

  17 Ut jo’kan ajwi’ lin moos aj aEdward Partridge, k’ehomaq reetal, a’an xmaakob’, ut laj bSatanas naxsik’ xsachb’al li raam; a’ut naq nak’ehe’ chi nawmank li k’a’aq re ru a’in chiruheb’, ut neke’xjal xk’a’uxl chirix li ink’a’ us, te’kuye’q xmaak.

  18 Ut anajwan, chi yaal ninye naq aajel ru choq’ we naq lin moos aj Sidney Gilbert, chirix junjunq xamaan, taasutq’iiq sa’ lix k’anjel, ut sa’ li ropiis jo’ aj b’aanunel k’anjel sa’ li ch’och’ Sion;

  19 Ut li k’a’ru rilom ut rab’ihom taaruuq taak’ehe’q chi nawmank chiruheb’ lin tzolom, re naq moko te’oso’q ta. Ut xb’aan a’in naq kinye li k’a’aq re ru a’in.

  20 Ut jo’kan wi’chik, ninye eere, re naq lin moos aj Isaac Morley ink’a’ ataa’aaleeq sa’ xb’een li naru chixkuyb’al, ut taak’ehoq raj na’leb’ chi ink’a’ us re eerahob’tesinkil, kink’e taqlahom naq taak’ayimanq lix ch’och’.

  21 Moko nawaj ta naq lin moos aj Frederick G. Williams tixk’ayi lix ch’och’, xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, nawaj xk’uulankil jun kawil na’ajej sa’ li ch’och’ Kirtland, chiru xnumik oob’ chihab’, sa’ li ink’a’ tint’aneb’ wi’ laj maak, re naq chi jo’kan tinruuq chixkolb’al junjunq reheb’.

  22 Ut chirix li kutan a’an, laa’in, li Qaawa’, moko tinwil ta chi awan xmaak yalaq ani li taaxik chi teeto xch’ool taqe’q sa’ li ch’och’ Sion; xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, ninpatz’ lix bch’ooleb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

  23 K’ehomaq reetal, a’ chik aanajwan yeeb’il re toj reetal lix bk’ulunik li Ralal li Winq; ut chi yaal a’an jun kutan re cmayejak, ut jun kutan re xk’ulb’al xlajetqileb’ lin tenamit; xb’aan naq ani dnak’ule’ xlajetqil moko etaak’atmanq ta sa’ xk’ulunik.

  24 Xb’aan naq chirix li kutan anajwan nachal li ak’atok—yeeb’il a’in jo’ chanru lix na’leb’ li Qaawa’—xb’aan naq chi yaal ninye, wulaj chixjunileb’ laj bq’etq’et ut li neke’b’aanunk re li maa’usilal te’wanq jo’ li roq waj; ut laa’in teb’ink’at, xb’aan naq laa’in li Qaawa’ reheb’ li Teepal; ut ink’a’ tinkanab’ chi yo’yo yalaq ani li nakana cBabilonia.

  25 Jo’kan ut, wi nikineepaab’, texk’anjelaq naq toj anajwan yeeb’il re.

  26 Ut moko na’ajman ta naq eb’ lin moos, aj aNewel K. Whitney ut aj Sidney Gilbert, te’xk’ayi lix bk’ayib’aal ut li eechaninb’il xb’aaneb’ arin; xb’aan naq a’in maawa’ xchaab’ilal li na’leb’ toj reetal naq li rela’ li iglees, li neke’kana sa’ li na’ajej a’in, te’taqe’q sa’ li ch’och’ Sion.

  27 K’ehomaq reetal, yeeb’il sa’eb’ lin chaq’rab’, malaj taqlanb’il, naq ink’a’ tex’ok sa’ ak’as rik’ineb’ li xik’ neke’ilok eere;

  28 A’ut k’ehomaq reetal, maajun wa yeeb’il naq li Qaawa’ ink’a’ taak’uluq jo’q’e naraj, ut taatojoq jo’ naxk’oxla naq us.

  29 Jo’kan ut, jo’ laa’ex aj b’aanunel k’anjel, wankex sa’ xtaql li Qaawa’; ut yalaq k’a’ru nekeb’aanu jo’ chanru li rajom li Qaawa’ a’an xk’anjel li Qaawa’.

  30 Ut a’an kixaqab’ank eere re xk’eeb’al li taak’anjelaq reheb’ lix santil paab’anel sa’eb’ li roso’jik kutan a’in, re taaruuq te’xk’ul jun areechanihomeb’ sa’ li ch’och’ Sion.

  31 Ut k’ehomaq reetal, laa’in, li Qaawa’, ninch’olob’ cheru, ut ch’olch’o ru li awaatin ut ink’a’ btaasachq, naq eb’ a’an te’xk’ul.

  32 A’b’an chixjunil li k’a’aq re ru tento taachalq sa’ xq’ehil.

  33 Jo’kan ut, amexlub’ sa’ xb’aanunkil li us, xb’aan naq yookex chixk’eeb’al xk’ojob’ankil jun xnimal ru k’anjel, ut rik’in bli k’a’ru ka’ch’in na’el chaq li k’a’ru xnimal li ru.

  34 K’ehomaq reetal, li Qaawa’ anaxpatz’ li baamej, ut li k’a’uxlej li k’eek’o xch’ool; ut eb’ li k’eek’ookeb’ xch’ool ut li cte’ab’inq chiwu te’xtzeka lix chaab’ilal li ch’och’ Sion sa’eb’ li roso’jik kutan a’in.

  35 Ut eb’ laj apo’resihom ch’oolej bte’isiiq chaq sa’ li ch’och’ Sion, ut te’taqlaaq chi elk, ut ink’a’ te’reechani li ch’och’.

  36 Xb’aan naq chi yaal ninye naq eb’ laj po’resihom ch’oolej maawa’eb’ xkomon lix kik’el laj aEfrain, jo’kan naq te’mich’e’q chaq.

  37 K’ehomaq reetal, laa’in, li Qaawa’, kinyiib’ lin iglees sa’eb’ li roso’jik kutan a’in chanchan jun aj raqol aatin k’ojk’o sa’ xb’een jun tzuul, malaj jun taqenaqil na’ajej, re xraqb’al aatin chirixeb’ li tenamit.

  38 Xb’aan naq taak’ulmanq naq eb’ li ani wankeb’ Sion ate’xraq aatin sa’ xb’een chixjunil li k’a’aq re ru chirix Sion.

  39 Ut eb’ laj tik’ti’ ut laj ka’pak’al-u te’tz’ile’q rix xb’aaneb’, ut eb’ li maawa’eb’ aapostol ut profeet te’nawmanq.

  40 Ut jo’kan ajwi’ li aobiisp, li wan choq’ braqol aatin, ut eb’ lix tenq’ aj k’ehol na’leb’, wi moko tiikeb’ ta chi paab’ank sa’ cxmertoomileb’, te’jitmanq, ut djalaneb’ chik te’xaqab’amanq sa’ xna’ajeb’.

  41 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, ninye eere naq aSion taatamq, ut lix bloq’al li Qaawa’ taawanq sa’ xb’een;

  42 Ut taawanq a’an choq’ axaqxookil eetalil choq’ reheb’ li tenamit, ut te’chalq rik’in a’an chalen chaq sa’ li junjunq chi tenamit rub’el choxa.

  43 Ut taachalq li kutan naq eb’ li tenamit re li ruchich’och’ ate’siksotq xb’aan a’an, ut te’xuwaq xb’aaneb’ li ani xuwajeleb’ re. Li Qaawa’ kiyehok re. Amen.