Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 59
Li ak kub’sinb’il
Chixjunil li hu (PDF)
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

Tasal 59

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Sion, Condado Jackson, Missouri, 7 Agosto 1831. Rub’elaj xk’ulb’al li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, ki’osob’tesiman li ch’och’, jo’ chanru kixb’eresi chaq li Qaawa’, ut ki’osob’tesiman li na’ajej taayiib’amanq wi’ li santil ochoch. Sa’ li kutan kik’eeman wi’ li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, li xPolly Knight, li rixaqil laj Joseph Knight, yuwa’b’ej kikam, a’an li xb’een komon sa’ li Iglees li kikam sa’ Sion. Eb’ li komon sa’ xtiklajik ke’xye naq li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in a’an jun “xb’eresinkileb’ laj santil paab’anel chirix chan ru xpaab’ankil li hilob’aal kutan ut chan ru te’kuyuq sa’ ut te’tijoq.”

1–4, Eb’ laj santil paab’anel sa’ Sion li tiikeb’ chi paab’ank te’osob’tesiiq; 5–8, Tento te’xra ut te’k’anjelaq chiru li Qaawa’, ut te’xpaab’ lix taqlahom; 9–19, Xb’aan xk’uulankil xsantilal lix kutankil li Qaawa’, neke’osob’tesiik laj santil paab’anel sa’ li yu’am a’in ut sa’ musiq’ejil; 20–24, Reheb’ li tiikeb’ xch’ool yeechi’inb’il li tuqtuukilal sa’ li ruchich’och’ a’in ut li junelik yu’am sa’ li ruchich’och’ toj chalel.

1 K’ehomaq reetal, osob’tesinb’ileb’, chan li Qaawa’, li ani xe’taqe’ sa’ li ch’och’ a’in chi ajunaj ru lix sa’eb’ li ru sa’ inloq’al, jo’ chanru eb’ lin taqlahom.

2 Xb’aan naq eb’ li yo’yo ate’reechani li ruchich’och’, ut eb’ li bneke’kam te’hilanq chiru chixjunil lix k’anjeleb’, ut lix k’anjeleb’ taataaqenq reheb’; ut te’xk’ul jun ckoroon sa’eb’ li drochoch lin Yuwa’, li kinkawresi choq’ reheb’.

3 Relik chi yaal, osob’tesinb’ileb’ li xaqxooqeb’ li roq sa’ xb’een li ch’och’ Sion, li ke’ab’in chiru lin evangelio; xb’aan naq te’xk’ul choq’ xq’ajkamunkileb’ li k’a’aq re ru chaab’il re li ruchich’och’, ut a’an taa’uuchinq rik’in axnimal xmetz’ew.

4 Ut te’xk’ul ajwi’ choq’ xkorooneb’ li osob’tesink chalen chaq taqe’q, ut li taqlahom chi maaka’ch’in xk’ihal, ut li ak’utb’esinb’il na’leb’ sa’ xq’ehil—eb’ li btiikeb’ chi paab’ank ut li cyalb’ileb’ xq’e chiwu.

5 Jo’kan ut, nink’e reheb’ jun taqlahom, li naxye chi jo’ka’in: aTaara li Qaawa’ laa Dios chi anchal baach’ool, ut chi anchal aametz’ew, aak’a’uxl, ut aakawilal; ut sa’ lix k’ab’a’ li Jesukristo ctatk’anjelaq chiru.

6 Taara alaa was aawiitz’in jo’ nakara aawib’ aajunes. Ink’a’ btat-elq’aq; chi moko ctatmuxuq sumsu, chi moko dtatkamsinq, chi moko taab’aanu k’a’ruhaq chik xkomon a’an.

7 aTatb’antioxinq chiru li Qaawa’ laa Dios sa’ chixjunil li k’a’aq re ru.

8 Taaq’axtesi jun amayej re li Qaawa’ laa Dios sa’ btiikilal, a’anaq re jun yot’b’il ch’oolej ut jun ctuulanil musiq’ej.

9 Ut re naq q’axal wi’chik tatruuq chixk’uulankil aawib’ chi amaak’a’ aatz’ajnil xb’aan li ruchich’och’, tatxik sa’ rochochil li tijok ut taaq’axtesi laa loq’laj k’anjel chiru lin bsantil kutan;

10 Xb’aan naq chi yaal a’in jun kutan xaqab’anb’il choq’ aawe re tathilanq chiru laa k’anjel, ut re ataaq’axtesi aaloq’onihom chiru li Q’axal Taqenaq Xwankil;

11 A’b’anan laa yeechi’ihom taaq’axtesimanq sa’ tiikilal sa’ chixjunil li kutan ut sa’ chixjunil li hoonal;

12 A’ut chijultiko’q aawe naq sa’ a’in, lix kutankil li Qaawa’, taaq’axtesi laa amayejahom ut laa loq’laj k’anjel chiru li Q’axal Taqenaq Xwankil, ut btaach’olob’ laa maak chiruheb’ laa komon, ut chiru li Qaawa’.

13 Ut sa’ li kutan a’in maak’a’ chik k’a’ru taab’aanu, ka’ajwi’ naq chik’uub’amanq laa tzakemq chi junaj li rajom aach’ool re naq tz’aqalaq re ru lix akuyum aasa’, malaj sa’ jalan chik aatin, re naq numtajenaqaq bxsahil aach’ool.

14 Chi yaal, a’in li kuyuk sa’ ut tijok, malaj sa’ jalan chik aatin, li saho’k ch’oolej ut tijok.

15 Ut a’ yaal jo’ nekeb’aanu li k’a’aq re ru a’in rik’in ab’antioxink, rik’in bxsahil lee cch’ool ut lee rilob’aal, moko rik’in ta xnaab’alil li dse’ek, xb’aan naq maak a’in, chi sa b’an eech’ool ut rik’in xsahil eerilob’aal—

16 Chi yaal ninye, naq a’ yaal jo’ nekeb’aanu a’in, eere laa’ex lix naab’alil li ruchich’och’, lix xulel li ch’och’ ut li xik’anel xul rub’el choxa, ut li k’a’ru nataqe’ chiru che’ ut nab’eek sa’ xb’een li ch’och’;

17 Relik chi yaal, ut li q’een ut li k’a’aq re ru chaab’il nachal chaq sa’ li ch’och’, ma choq’ tzakemq malaj choq’ aq’ej, malaj choq’ kab’l, malaj choq’ k’uuleb’aal xul, malaj choq’ awb’il che’, malaj choq’ awimq, malaj choq’ xtoonal uva;

18 Relik chi yaal, chixjunil li k’a’aq re ru nachal chaq sa’ li ach’och’, sa’ xhoonalil a’an, yiib’anb’il choq’ re lix chaab’ilal li winq ut re taaroksi, re xsahob’resinkil li uhej ut xk’eeb’al xsahil xch’ool li aamej;

19 Relik chi yaal, choq’ tzakemq ut choq’ aq’ej, re xyalb’al xsahil ut re rutz’b’al, re xk’eeb’al xmetz’ew li tz’ejwalej ut re xk’eeb’al xseeb’al xyu’am li aamej.

20 Ut nasaho’ xch’ool li Dios naq kixk’e chixjunil li k’a’aq re ru re li winq; xb’aan naq a’in aj-e naq yiib’anb’ileb’ re te’oksimanq, rik’in xchaab’ilal li na’leb’, moko chi numtajenaq ta, chi moko rik’in maq’ok.

21 Ut maak’a’ li arahob’tesinb’il wi’ li Dios xb’aan li winq, malaj maa’ani aj-ik’in lochlo lix josq’il, ka’ajwi’ b’an rik’ineb’ li ani bink’a’ neke’ril li ruq’ a’an sa’ chixjunil li k’a’aq re ru, ut ink’a’ neke’ab’in chiru lix taqlahom.

22 K’ehomaq reetal, a’in jo’ chanru li chaq’rab’ ut eb’ li profeet; jo’kan ut, mineech’i’ch’i’i chik chirix li na’leb’ a’in.

23 A’ut chetzol naq ani nab’aanunk re li k’anjel re atiikilal tixk’ul lix bq’ajkamunkil, a’ li ctuqtuukilal sa’ li ruchich’och’ a’in, ut li djunelik yu’am sa’ li ruchich’och’ toj chalel.

24 Laa’in, li Qaawa’, kinyehok re, ut li Musiq’ej naxch’olob’ xyaalal. Amen.