Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 46
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

Tasal 46

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re li Iglees, sa’ Kirtland, Ohio, 8 Marzo 1831. Sa’ li kutan a’an sa’ xtiklajik li Iglees, toj maji’ k’uub’anb’il jun k’utb’il eetalil chanru taa’uxmanq xb’eresinkil li k’anjel re li Iglees. A’b’anan ak k’aynaqeb’ ka’ch’in yalaq b’ar naq ka’ajwi’ neke’xkanab’ chi ok li komon ut li anchaleb’ xch’ool chi tzolok sa’eb’ li ch’utam re li loq’laj wa’ak ut sa’ xkomoneb’ chik li ch’utub’aj-ib’ re li Iglees. Li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in naxye li rajom xch’ool li Qaawa’ chirix xjolominkil ut xb’eresinkileb’ li ch’utam, ut li na’leb’ kixk’e chirix xsik’b’al ut xtz’ilb’aleb’ rix li maatan re li Musiq’ej.

1–2, Eb’ li xb’eenil tento te’xb’eresiheb’ li ch’utam jo’ chanru k’amb’ileb’ xb’e xb’aan li Loq’laj Musiq’ej; 3–6, Eb’ li neke’sik’ok re li yaal tento naq moko te’rame’q ta ru chi ok sa’eb’ li k’anjel re li loq’laj wa’ak; 7–12, Chextz’aamanq chiru li Dios ut chesik’eb’ li maatan re li Musiq’ej; 13–26, Yeeb’il resil junjunq reheb’ li maatan a’in; 27–33, Eb’ laj jolominel sa’ li iglees k’eeb’ileb’ xwankil chixtz’ilb’aleb’ rix li maatan re li Musiq’ej.

1 Chex’ab’inq, ex tenamit re lin iglees; xb’aan naq chi yaal ninye eere naq kiyeeman eere li k’a’aq re ru a’in choq’ re aeechaab’ilob’resinkil ut eetzolb’al.

2 A’b’anan us ta wan li k’a’aq re ru a’an li tz’iib’anb’il, junelik k’eeb’il reheb’ li axb’eenil re lin iglees chalen chaq sa’ xtiklajik, ut junelik taak’eemanq, naq bte’xb’eresi chixjunileb’ li ch’utam jo’ chanru b’eresinb’ileb’ ut k’amb’ileb’ xb’e xb’aan li Loq’laj Musiq’ej.

3 A’b’anan taqlanb’ilex naq maajo’q’e ateerisi chaq ani junaq sa’eb’ lee k’utk’uukil ch’utam, li neke’b’aanuman chiru li ruchich’och’.

4 Taqlanb’ilex ajwi’ naq maajun xkomon li aiglees teerisi chaq sa’eb’ lee ch’utam re li loq’laj wa’ak; a’b’anan wi wan ani xb’aanunk re li maak, bmixk’ul toj reetal naq tixk’am wi’chik rib’ sa’ usilal.

5 Ut jo’kan wi’chik ninye eere, maa’ani teerisi chaq sa’eb’ lee ch’utam re li loq’laj wa’ak li anchaleb’ xch’ool chixsik’b’al li awa’b’ejihom—ninye a’in chirixeb’ li moko xkomoneb’ ta li iglees.

6 Ut jo’kan wi’chik ninye eere, chirix lee ach’utam re k’ojob’ank, naq wi wankeb’ ani li moko xkomoneb’ ta li iglees, li anchaleb’ xch’ool chixsik’b’al li awa’b’ejihom, ink’a’ teerisiheb’ chaq.

7 A’ut taqlanb’ilex sa’ chixjunil li k’a’aq re ru chi atz’aamank chiru li Dios, li nak’ehok chi numtajenaq; ut li k’a’ru tixch’olob’ li Musiq’ej eere, a’an ajwi’ li nawaj raj naq teeb’aanu rik’in anchal bxsantilal eech’ool, rik’in b’eek chi tiik chiwu, ut cxk’oxlankil lix tz’aqlojik lee kolb’al, rik’in xb’aanunkil chixjunil li k’a’aq re ru rik’in tijok ut db’antioxink, re naq ink’a’ etexk’ame’q chi maakob’k xb’aaneb’ li maa’us aj musiq’ej, malaj xb’aan lix tzol’leb’eb’ flaj tza, malaj lix gtaqlahomeb’ li winq; xb’aan naq wan re winq, ut wan chik reheb’ aj tza.

8 Jo’kan ut, cheril eerib’ maare anchal texb’alaq’iiq; ut re naq ink’a’ texb’alaq’iiq, achesik’ chi anchal eech’ool eb’ li maatan q’axal chaab’il, ut junelik chijultiko’q eere k’a’ut naq k’eeb’ileb’;

9 Xb’aan naq chi yaal ninye eere, k’eeb’ileb’ choq’ re xchaab’ilaleb’ li ani neke’rahok we ut neke’paab’ank re chixjunil lin taqlahom, ut li ani nasik’ok xb’aanunkil chi jo’kan; re naq taaruuq te’chaab’ilob’resiiq chixjunileb’ li neke’sik’ok malaj li neke’tz’aamank wik’in, li ink’a’ neke’xtz’aama jun aeetalil re bte’xsachi rik’in li ratawomeb’.

10 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, nawaj raj naq junelik taajultiko’q eere, ut junelik taakanaaq sa’ aeek’a’uxl k’a’ruheb’ li bmaatan a’an, li k’eeb’ileb’ re li iglees.

11 Xb’aan naq moko chixjunil ta k’eeb’il li junjunq chi maatan re; xb’aan naq k’iila maatan wan, ut re li ajunjunq chi winq k’eeb’il jun maatan xb’aan xMusiq’ li Dios.

12 Re junjunq k’eeb’il li jun, ut re junjunq chik k’eeb’il li jun chik, re naq chixjunileb’ te’chaab’ilob’resiiq rik’in.

13 Re junjunq k’eeb’il xb’aan li Santil Musiq’ej axnawb’al naq li Jesukristo a’an li Ralal li Dios, ut naq kik’ehe’ chiru krus choq’ re lix maak li ruchich’och’.

14 Re junjunq chik k’eeb’il axpaab’ankil li raatineb’, re naq eb’ a’an te’wanq ajwi’ xyu’am chi junelik wi te’kanaaq chi tiikeb’ chi paab’ank.

15 Ut jo’kan wi’chik, re junjunq k’eeb’il xb’aan li Santil Musiq’ej xnawb’al li ajalanq paay chi b’eresink k’anjel, jo’ taasaho’q wi’ xch’ool li junaj chi Qaawa’, jo’ chanru naraj li Qaawa’, re xtuqub’ankileb’ li ruxtaan a’an jo’ chanru li wankeb’ wi’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

16 Ut jo’kan wi’chik, k’eeb’il xb’aan li Santil Musiq’ej re junjunq xnawb’al li jalanq paay chi uxb’il k’anjel, ma re li Dios, re naq lix k’utb’esihom li Musiq’ej taak’eemanq re li junjunq chi winq re taachaab’ilo’q xb’aan.

17 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, re junjunq k’eeb’il, xb’aan lix Musiq’ li Dios, li aatin re achaab’il na’leb’.

18 Re jalan chik k’eeb’il li aatin re li anawom, re naq chixjunileb’ te’tzole’q re chaab’ilaqeb’ xna’leb’ ut te’wanq xnawom.

19 Ut jo’kan wi’chik, re junjunq k’eeb’il naq te’wanq axpaab’aal re te’k’irtesiiq;

20 Ut re jalaneb’ chik k’eeb’il naq te’wanq xpaab’aal chi ak’irtesink.

21 Ut jo’kan wi’chik, re junjunq k’eeb’il xk’anjelankil li asachb’a-ch’oolejil k’anjel;

22 Ut re jalaneb’ chik k’eeb’il aaatinak jo’ profeet;

23 Ut re jalaneb’ chik axtz’ilb’aleb’ rix li musiq’ej.

24 Ut jo’kan wi’chik, k’eeb’il re junjunq aatinak rik’in ajalanil aatinob’aal;

25 Ut re jalan chik k’eeb’il xk’utb’al xyaalalil li jalanil aatinob’aal.

26 Ut chixjunileb’ li amaatan a’in neke’chal chaq rik’in li Dios, choq’ re xchaab’ilob’resinkileb’ li bralal xk’ajol li Dios.

27 Ut re li aobiisp re li iglees, ut re li ani tixxaqab’ li Dios ut tixk’ojob’ chixk’aak’alenkil li iglees ut chi wank choq’ xb’eenil chiru li iglees, k’eeb’ilaq reheb’ bxtz’ilb’aleb’ rix chixjunil li maatan a’an, maare anchal taawanq anihaq sa’ eeyanq li taayehoq re naq re li Dios a’ut maawa’aq.

28 Ut taak’ulmanq naq ani natz’aaman sa’ li aMusiq’ej taak’uluq sa’ li Musiq’ej;

29 Re naq te’wanq ani k’eeb’ilaqeb’ re xk’ulb’al chixjunileb’ li maatan a’an, re naq taawanq jun jolomil, re naq li junjunq chi komon taaruuq taachaab’ilo’q xb’aan.

30 Ani anatz’aaman sa’ li bMusiq’ej natz’aaman jo’ chanru li crajom xch’ool li Dios; jo’kan naq nab’aanuman jo’ chanru ajwi’ naxtz’aama.

31 Ut jo’kan wi’chik, ninye eere, chixjunil li k’a’aq re ru tento taab’aanumanq sa’ lix k’ab’a’ li Kristo, yalaq k’a’ru nekeb’aanu sa’ li Musiq’ej;

32 Ut tento atexb’antioxinq chiru li Dios sa’ li Musiq’ej xb’aan yalaq k’a’ru chi osob’tesink li nekex’osob’tesiik wi’.

33 Ut tento teek’anjela li asaq ruhil na’leb’ ut bsantilal chiwu rajlal. Chi jo’kan. Amen.