Sveta pisma
Nauk i savezi 14
Fusnote
Tema

Odsjek 14

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Davidu Whitmeru u Fayetteu, New York, u lipnju 1829. Obitelj Whitmer poče se veoma zanimati za prevođenje Mormonove knjige. Prorok se nastanio u domu Petera Whitmera st., gdje je prebivao sve dok djelo prevođenja ne bijaše privedeno kraju i dok autorsko pravo buduće knjige ne bijaše osigurano. Trojica Whitmerovih sinova, koji svi primiše svjedočanstvo o istinitosti djela, postadoše duboko zabrinuti oko pitanja svoje pojedinačne dužnosti. Ova objava i dvije sljedeće (odsjeci 15 i 16) bijahu dane kao odgovor na pitanje kroz Urim i Tumim. David Whitmer kasnije je postao jedan od trojice svjedoka za Mormonovu knjigu.

1–6, Radnici u vinogradu steći će spasenje; 7–8, Vječni život najveći je od Božjih darova; 9–11, Krist je stvorio nebesa i zemlju.

1 aVeliko i čudesno djelo uskoro će izaći na vidjelo djeci ljudskoj.

2 Gle, ja sam Bog; pokloni pažnju riječi mojoj koja je živa i moćna, oštrija od dvosjekla mača, da rasiječe i zglobove i moždinu; zato pokloni pažnju riječi mojoj.

3 Gle, njiva je već bijela za žetvu; zato, tko god hoće žeti nek zamahuje srpom svojim u snazi svojoj, i žanje dok dan traje, da bi mogao sabrati za dušu svoju vječno spasenje u kraljevstvu Božjem.

4 Da, tko god zamahuje srpom svojim i žanje, taj je pozvan od Boga.

5 Zato, budeš li iskao od mene, primit ćeš; budeš li kucao, otvorit će ti se.

6 Nastoj uspostaviti i utemeljiti Sion moj. Obdržavaj zapovijedi moje u svemu.

7 I budeš li aobdržavao zapovijedi moje i bustrajao do svršetka, imat ćeš cvječni život, a taj je dar najveći od svih darova Božjih.

8 I dogodit će se, zaišteš li od Oca u ime moje, s vjerom, vjerujući, primit ćeš aDuha Svetoga koji daje izričaj, da bi mogao stati kao bsvjedok za ono o čemu ćeš i cčuti i vidjeti, i također da bi mogao navijestiti pokajanje ovome naraštaju.

9 Gle, ja sam aIsus Krist, bSin cživoga Boga, koji dstvori nebesa i ezemlju, fsvjetlo koje ne može biti skriveno u gtami;

10 Stoga, moram prenijeti apuninu evanđelja svojega od bpogana domu Izraelovu.

11 A gle, ti si David, i pozvan si pomagati; a ako to učiniš, te budeš vjeran, bit ćeš blagoslovljen i duhovno i vremenito, i velika će biti nagrada tvoja. Amen.