Svjedočanstvo trojice svjedoka
  Footnotes

  Svjedočanstvo trojice svjedoka

  Neka bude znano svim narodima, plemenima, jezicima i pucima, do kojih će ovo djelo doći: Mi, po milosti Boga Oca, i našega Gospodina Isusa Krista, vidjesmo ploče koje sadrže ovaj zapis, a to je zapis o narodu Nefijevu, i također o Lamancima, braći njihovoj, te također o narodu Jaredovu, koji bijaše došao s kule o kojoj bijaše govoreno. A znademo također da one bijahu prevedene darom i moću Božjom, jer nam njegov glas navijesti to; stoga znademo zasigurno da je to djelo istinito. I mi također svjedočimo da vidjesmo ureze koji su na pločama; a pokazani su nam moću Božjom, a ne čovječjom. I navješćujemo trezvenim riječima da je anđeo Božji sišao s neba, te donio i izložio našem pogledu, tako da mi pogledasmo i vidjesmo ploče, i ureze na njima; i znademo da milošću Boga Oca i našega Gospodina Isusa Krista motrismo, i svjedočimo da su ove stvari istinite. I to je čudesno u našim očima. Ipak, glas Gospodnji zapovjedi nam da svjedočimo o tome; stoga, da bismo bili poslušni zapovijedima Božjim, mi svjedočimo o ovome. I znademo da ćemo, budemo li vjerni u Kristu, oprati odjeću svoju od krvi svih ljudi, i biti proglašeni neokaljanima pred sudačkom stolicom Kristovom, te prebivati s njime vječno na nebesima. I čast budi Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, koji je jedan Bog. Amen.

  Oliver Cowdery

  David Whitmer

  Martin Harris