Sveta pisma
Riječi Mormonove 1


Riječi Mormonove

Poglavlje 1

Mormon sažima velike ploče Nefijeve — On stavlja male ploče s drugim pločama — Kralj Benjamin uspostavlja mir u zemlji. Oko 385. po. Kr.

1 I sad ja, Mormon, spremam se predati zapis kojeg izrađivah u ruke sina svojega Moronija, gle, bijah svjedokom gotovo potpunog uništenja naroda svojega, Nefijaca.

2 I mnogo stotina godina nakon dolaska Kristova predajem ove zapise u ruke sina svojega; i čini mi se da će on biti svjedokom potpunog uništenja naroda mojega. No, udijelio Bog da ih on nadživi, kako bi zapisao ponešto o njima, i ponešto o Kristu, tako da im možda jednoga dana to može koristiti.

3 A sad, govorim ponešto o onomu što zapisah; jer nakon što bijah izradio sažetak s ploča Nefijevih do vladavine ovoga kralja Benjamina, o kojemu Amaleki govoraše, potražih među zapisima koji bijahu predani u ruke moje, i nađoh ove ploče, koje sadržavahu to kratko izvješće o prorocima, od Jakova do vladavine ovoga kralja Benjamina, a i mnoge od riječi Nefijevih.

4 I ono što je na tim pločama ugodno je meni, zbog proroštava o dolasku Kristovu; a oci moji znaju da mnoga od njih bijahu ispunjena; da, i ja također znadem da sve ono što se prorokovalo o nama do današnjega dana bijaše ispunjeno, a sve ono što se proteže dalje od ovoga dana mora se zasigurno dogoditi —

5 Stoga, ja izabrah to da bih završio zapis svoj s time; a preostali dio zapisa svojega preuzet ću s ploča Nefijevih; i ne mogu zapisati ni stoti dio onoga što se odnosi na narod moj.

6 No gle, uzet ću ove ploče, koje sadrže ta proroštva i objave, i spojiti ih s preostalim dijelom zapisa svojega, jer one su poizbor meni; i znadem da će biti poizbor braći mojoj.

7 I to činim za mudru svrhu; jer tako mi nešto šapuće, u skladu s djelovanjem Duha Gospodnjega koji je u meni. I evo, ja ne znam sve, no Gospod zna sve što će doći; stoga, on djeluje u meni da činim po volji njegovoj.

8 I moja je molitva Bogu za braću moju, da bi jednom ponovno došli do spoznaje o Bogu, da, o otkupljenju Kristovom; da mogu jednom ponovno biti očaravajući narod.

9 A sad ja, Mormon, krećem sa završavanjem zapisa svojega, koji preuzimam s ploča Nefijevih; i to činim prema znanju i razumijevanju koje mi Bog dade.

10 Dakle, dogodi se, nakon što Amaleki predade te ploče u ruke kralja Benjamina, on ih uze i stavi ih s drugim pločama koje sadržavahu zapise, koje kraljevi predavahu iz naraštaja u naraštaj do danā kralja Benjamina.

11 I oni bijahu predavani od kralja Benjamina, iz naraštaja u naraštaj, dok ne dopadoše u ruke moje. I ja, Mormon, molim se Bogu da budu sačuvani od sada ubuduće. I znadem da će biti sačuvani, jer su velike stvari zapisane u njima, iz kojih će narodu mojemu i braći njihovoj biti suđeno u velik i posljednji dan, u skladu s riječju Božjom koja je zapisana.

12 A sad, o ovom kralju Benjaminu — on imaše nekih sukoba među narodom svojim.

13 I dogodi se također da čete Lamanaca siđoše iz zemlje Nefijeve u boj protiv naroda njegova. No gle, kralj Benjamin skupi čete svoje, i ustade protiv njih; i suprotstavi im se snagom vlastite mišice svoje, mačem Labanovim.

14 I u snazi se Gospodnjoj oni sukobljavahu s neprijateljima svojim, sve dok ne pobiše mnoge tisuće Lamanaca. I dogodi se da se oni sukobljavahu s Lamancima sve dok ih ne protjeraše iz svih zemalja baštine svoje.

15 I dogodi se, nakon što se javiše lažni Kristi, i usta njihova bijahu zatvorena, a oni kažnjeni prema zločinima svojim;

16 I nakon što se javiše lažni proroci, i lažni propovjednici i učitelji među narodom, i svi oni bijahu kažnjeni prema zločinima svojim; i nakon što bijaše mnogo sukoba i mnogo odmetanja k Lamancima, gle, dogodi se da kralj Benjamin, uz pomoć svetih proroka koji bijahu među narodom njegovim —

17 Jer gle, kralj Benjamin bijaše svet čovjek, i on vladaše narodom svojim u pravednosti; a bijaše mnogo svetih ljudi u zemlji, i oni govorahu riječ Božju s moću i ovlašću; i upotrebljavahu mnogo oštrine zbog tvrdovratosti naroda —

18 Stoga, uz pomoć ovih, kralj Benjamin, trudeći se svom snagom tijela svojega i sposobnošću cijele duše svoje, kao i proroci, još jednom uspostavi mir u zemlji.