Naslovna stranica
  Footnotes

  Mormonova
  knjiga

  Još jedno svjedočanstvo o
  Isusu Kristu

  Objavljuje
  Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana

  Salt Lake City, Utah, SAD

  Prvo englesko izdanje objavljeno u:
  Palmyra, New York, SAD, 1830. godine