Naslovna stranica
Fusnote
Tema

Mormonova
knjiga

Još jedno svjedočanstvo o
Isusu Kristu

Objavljuje
Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana

Salt Lake City, Utah, SAD

Prvo englesko izdanje objavljeno u:
Palmyra, New York, SAD, 1830. godine