Sveta pisma
Nauk i savezi 83
Fusnote
Tema

Odsjek 83

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Independenceu, Missouri, 30. travnja 1832. Ova objava bijaše primljena dok je prorok sjedio u vijeću sa svojom braćom.

1–4, Žene i djeca imaju pravo na muževe i očeve svoje radi uzdržavanja svojega; 5–6, Udovice i siročad imaju pravo na Crkvu radi uzdržavanja svojega.

1 Zaista, ovako govori Gospod, uz zakone crkve gledom na žene i djecu, oni što pripadaju crkvi, koji aizgubiše muževe ili očeve svoje:

2 Žene imaju apravo na muževe svoje radi uzdržavanja svojega, sve dok muževi njihovi ne budu uzeti; i ako se ne nađe da su prijestupnice imat će zajedništvo u crkvi.

3 A ako nisu vjerne neće imati zajedništvo u crkvi; ipak, smiju ostati na baštinama svojim u skladu sa zakonima zemlje.

4 Sva adjeca imaju pravo na roditelje svoje radi uzdržavanja svojega sve dok ne postanu punoljetna.

5 A nakon toga, imaju pravo na crkvu, to jest drugim riječima na Gospodnje aspremište, ako im roditelji njihovi nemaju odakle dati baštinu.

6 A spremište će biti održavano posvećenjima od crkve; i audovice i siročad bit će zbrinuti, kao i bsiromašni. Amen.