Sveta pisma
Nauk i savezi 53
Fusnote
Tema

Odsjek 53

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Algernonu Sidneyju Gilbertu, u Kirtlandu, Ohio, 8. lipnja 1831. Na zahtjev Sidneyja Gilberta prorok je zapitao Gospoda gledom na djelo i imenovanje brata Gilberta u Crkvi.

1–3, Poziv i odabranje Sidneyja Gilberta u Crkvi jest da bude zaređen za starješinu; 4–7, On također treba služiti kao biskupov zastupnik.

1 Gle, govorim tebi, slugo moj Sidney Gilberte, da čuh molitve tvoje; i ti me prizivaše kako bi ti se otkrilo, od Gospoda Boga tvojega, o tvojem pozivu i aodabranju u crkvi koju ja, Gospod, podigoh u ove posljednje dane.

2 Gle ja, Gospod, koji bijah arazapet za grijehe svijeta, dajem tebi zapovijed da bodbaciš svijet.

3 Uzmi na sebe zaređenje moje, i to kao starješina, kako bi propovijedao vjeru i pokajanje i aotpust grijeha, u skladu s riječju mojom, i primanje Svetoga Duha polaganjem bruku;

4 I također da budeš azastupnik ovoj crkvi u mjestu koje će odrediti biskup, u skladu sa zapovijedima koje će biti dane poslije.

5 I opet, zaista kažem ti, krenut ćeš na put svoj sa slugama mojim Josephom Smithom ml. i Sidneyjem Rigdonom.

6 Gle, ovo su prve uredbe koje ćeš primiti; a ostatak će biti otkriven u vrijeme koje će doći, prema radu tvojemu u vinogradu mojemu.

7 I opet, htio bih da naučiš kako je samo onaj spašen koji austraje do svršetka. Upravo tako. Amen.