Pomoć pri proučavanju
Otpust grijeha


Otpust grijeha

Oprost za prijestupe uz uvjet pokajanja. Otpust grijeha omogućen je Pomirenjem Isusa Krista. Osoba dobiva otpust svojih grijeha ako ima vjeru u Krista, pokaje se za svoje grijehe, primi uredbe krštenja i polaganja ruku za dar Duha Svetoga, te se pokorava Božjim zapovijedima (ČV 1:3–4).