Sveta pisma
Nauk i savezi 13
Fusnote
Tema

Odsjek 13

Izvadak iz povijesti Josepha Smitha koji iznosi zaređenje proroka i Olivera Cowderyja u Aronovo svećeništvo blizu Harmonyja, Pennsylvania, 15. svibnja 1829. Zaređenje bijaše učinjeno rukama anđela koji se predstavi kao Ivan, onaj isti što se zove Ivan Krstitelj u Novom zavjetu. Anđeo objasni da on djeluje pod ravnanjem Petra, Jakova i Ivana, drevnih apostola koji obnašahu ključeve višega svećeništva, što se nazivaše svećeništvo Melkisedekovo. Obećanje bijaše dano Josephu i Oliveru da će im u pravo vrijeme ovo veće svećeništvo biti podijeljeno (vidi odsjek 27:7–8, 12).

Izloženi su ključevi i moći Aronovog svećeništva.

1 Vama, moji sudrugovi službenici, u ime Mesije apodjeljujem bsvećeništvo Aronovo, koje obnaša ključeve posluživanja canđela, i evanđelja dpokajanja, i ekrštenja uranjanjem za otpust grijeha; i ono neće nikad više biti uzeto sa zemlje, sve dok fsinovi Levijevi ne prinesu ponovno prinos Gospodu u gpravednosti.