Sveta pisma
Nauk i savezi 66
Fusnote
Tema

Odsjek 66

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, 29. listopada 1831. William E. McLellin bijaše zatražio od Gospoda potajno da otkrije po proroku odgovore na pet pitanja, koja Joseph Smith nije poznavao. Na McLellinov zahtjev prorok zapita Gospoda i primi ovu objavu.

1–4, Vječni je savez punina evanđelja; 5–8, Starješine trebaju propovijedati, svjedočiti i raspravljati s ljudima; 9–13, Vjerno služenje u službeništvu osigurava baštinu vječnog života.

1 Gle, ovako govori Gospod sluzi svojemu Williamu E. McLellinu — Blagoslovljen si ti, u onoj mjeri u kojoj se odvrati od bezakonja svojih, i primi istine moje, govori Gospod Otkupitelj tvoj, Spasitelj svijeta, i to svih onih koji avjeruju u ime moje.

2 Zaista kažem ti, blagoslovljen si ti radi primanja avječnog saveza mojega, to jest punine evanđelja mojega, što je poslan djeci ljudskoj kako bi oni mogli imati bživot i biti učinjeni dionicima slava koje će biti objavljene u posljednjim danima, kako zapisaše proroci i apostoli u drevnim danima.

3 Zaista kažem ti, slugo moj Williame, da si ti čist, ali ne sav; pokaj se zato za ono što nije ugodno u očima mojim, govori Gospod, jer Gospod će ti apokazati to.

4 A sad, zaista, ja, Gospod, pokazat ću tebi što želim gledom na tebe, to jest što je volja moja gledom na tebe.

5 Gle, zaista kažem ti, volja je moja da ti aproglašavaš evanđelje moje od zemlje do zemlje, i od grada do grada, da, u onim krajevima uokolo gdje ne bijaše proglašeno.

6 Ne zadržavaj se mnogo dana na ovome mjestu; ne uzlazi u zemlju Sion zasad; no, u onoj mjeri u kojoj možeš poslati, pošalji; inače ne misli o imetku svojemu.

7 aPođi u istočne krajeve, bsvjedoči na svakom mjestu, svakom narodu i u sinagogama njihovim, raspravljajući s ljudima.

8 Nek sluga moj Samuel H. Smith pođe s tobom, i ne ostavljaj ga, i daj mu upute svoje; a onaj tko je vjeran bit će učinjen ajakim na svakom mjestu; i ja, Gospod, poći ću s tobom.

9 Polaži aruke svoje na bolesne i oni će se boporavljati. Ne vraćaj se dok te ja, Gospod, ne pošaljem. Budi strpljiv u nevoljama. cIšti, i primit ćeš; kucaj, i otvorit će ti se.

10 Nastoj ne biti opterećen. Odbaci svu nepravednost. Ne čini apreljub — napast kojom ti bijaše uznemiren.

11 aObdržavaj ove besjede, jer one su istinite i vjerne; i uveličat ćeš službu svoju, i nagnati mnoge ljude u bSion s cpjesmama vječne radosti na glavama njihovim.

12 aOstani u ovome sve do svršetka, i imat ćeš bkrunu vječnoga života zdesna Oca mojega, koji je pun milosti i istine.

13 Zaista, ovako govori Gospod aBog tvoj, Otkupitelj tvoj, to jest Isus Krist. Amen.