Sveta pisma
Nauk i savezi 31
Fusnote
Tema

Odsjek 31

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Thomasu B. Marshu, u rujnu 1830. Prilika bijaše neposredno nakon sabora Crkve (vidi zaglavlje odsjeka 30). Thomas B. Marsh bijaše kršten ranije toga mjeseca, i bijaše zaređen za starješinu u Crkvi prije nego što ova objava bijaše dana.

1–6, Thomas B. Marsh je pozvan propovijedati evanđelje i pruženo mu je uvjerenje o dobrobiti njegove obitelji; 7–13, Savjetovano mu je da bude strpljiv, da se moli uvijek i slijedi Tješitelja.

1 aThomase, sine moj, blagoslovljen si ti zbog vjere svoje u djelo moje.

2 Gle, imao si mnoge nevolje zbog obitelji svoje; ipak, ja ću blagosloviti tebe i obitelj tvoju, da, malene tvoje; a dan dolazi kad će oni vjerovati i znati istinu i biti jedno s tobom u crkvi mojoj.

3 Uzdigni srce svoje i raduj se, jer je čas poslanja tvojega došao; i jezik će tvoj biti odriješen, i ti ćeš navješćivati ablagovijest velike radosti ovome naraštaju.

4 aNavješćivat ćeš ono što bijaše objavljeno sluzi mojemu, Josephu Smithu ml. Započet ćeš propovijedati od sada nadalje, da, žeti na njivi koja je bveć bijela da bude spaljena.

5 Zato azamahuj srpom svojim svom dušom svojom, i grijesi su ti tvoji boprošteni, i bit ćeš opterećen csnopljem na leđima svojim, jer dradnik je dostojan plaće svoje. Dakle, tvoja će obitelj živjeti.

6 Gle, zaista kažem ti, pođi od njih samo za kratko, i navješćuj riječ moju, a ja ću pripraviti mjesto za njih.

7 Da, aotvorit ću srca ljudi i oni će te primiti. I uspostavit ću crkvu rukom tvojom;

8 A ti ćeš ih ajačati i pripravljati za vrijeme kad će biti sabrani.

9 Budi astrpljiv u bnevoljama, ne govori pogrdno protiv onih što govore pogrdno. Upravljaj ckućom svojom u krotkosti i budi postojan.

10 Gle, kažem ti da ćeš ti biti liječnik za crkvu, ali ne za svijet, jer oni te neće primiti.

11 Pođi putem svojim kamogod ja želim, i bit će ti dano od aTješitelja što ćeš činiti i kamo ćeš ići.

12 aMoli se uvijek, da ne upadneš u bnapast i izgubiš nagradu svoju.

13 Budi avjeran do svršetka, i gle, ja sam bs tobom. Ove riječi nisu od čovjeka niti od ljudi, već od mene, i to Isusa Krista, Otkupitelja tvojega, cvoljom Očevom. Amen.