Sveta pisma
Nauk i savezi 94
Fusnote
Tema

Odsjek 94

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 2. kolovoza 1833. Hyrum Smith, Reynolds Cahoon i Jared Carter imenovani su kao Crkveni odbor za izgradnju.

1–9, Gospod daje zapovijed gledom na podizanje kuće za rad Predsjedništva; 10–12, Treba izgraditi kuću za tiskanje; 13–17, Dodijeljene su određene baštine.

1 I opet, zaista kažem vama, aprijatelji moji, zapovijed vam dajem, da otpočnete djelo izrade nacrta i pripravljanja početka i utemeljenja grada bkolčića sionskoga, ovdje u zemlji Kirtlandu, počevši s domom mojim.

2 A gle, to mora biti učinjeno prema auzorku koji vam dadoh.

3 I nek prva čestica na jugu bude posvećena meni za izgradnju kuće za Predsjedništvo, za rad Predsjedništva, u primanju objava; te za apredsjednički rad službeništva, u svemu što se odnosi na crkvu i kraljevstvo.

4 Zaista kažem vam, ona će biti izgrađena pedeset pet na šezdeset pet stopa po širini svojoj i dužini svojoj, u unutarnjoj prostoriji.

5 I bit će niža prostorija i viša prostorija, prema uzorku što će vam biti dan kasnije.

6 I ona će biti posvećena Gospodu od temelja svojega, prema redu svećeništva, prema uzorku što će vam biti dan kasnije.

7 I ona će biti potpuno posvećena Gospodu za rad Predsjedništva.

8 I nećete dopustiti da išta anečisto uđe u nju; i bslava će moja biti ondje, i nazočnost će moja biti ondje.

9 No, uđe li u nju išta anečisto, slava moja neće biti ondje; i nazočnost moja neće ući u nju.

10 I opet, zaista kažem vam, druga čestica na jugu bit će posvećena meni za gradnju kuće moje, za djelo atiskanja bprijevoda Pisama mojih, i svega što vam god budem zapovjedio.

11 I ona će biti pedeset pet na šezdeset pet stopa u širini svojoj i dužini svojoj, u unutarnjoj prostoriji; i bit će niža i viša prostorija.

12 I ova će kuća biti potpuno posvećena Gospodu od temelja svojega, za djelo tiskanja, u svemu što vam god zapovjedim, da bude sveta, neokaljana, prema uzorku u svemu, kako vam on bude dan.

13 A na trećoj će čestici sluga moj Hyrum Smith primiti baštinu svoju.

14 A na prvoj i drugoj čestici na sjeveru sluge će moji Reynolds Cahoon i Jared Carter primiti baštine svoje —

15 Kako bi mogli obavljati djelo koje im odredih, da budu odbor za izgradnju kuća mojih, prema zapovijedi koju ja, Gospod Bog, dadoh vama.

16 Ove dvije kuće ne smiju se graditi sve dok vam ne dadem zapovijed o njima.

17 A sad, ne dajem vam ništa više u ovom trenutku. Amen.