Sveta pisma
Nauk i savezi 126
Fusnote
Tema

Odsjek 126

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u domu Brighama Younga, u Nauvoou, Illinois, 9. srpnja 1841. U to je vrijeme Brigham Young bio predsjednik Zbora dvanaestorice apostola.

1–3, Brigham Young je pohvaljen zbog svojih napora i oslobođen je budućih putovanja u tuđinu.

1 Dragi i veoma ljubljeni brate, aBrighame Young, zaista ovako govori Gospod tebi: Slugo moj Brighame, ne traži se više iz ruke tvoje da ostavljaš obitelj svoju kao u vremenima prošlim, jer prinos mi je tvoj prihvatljiv.

2 Vidjeh tvoj atrud i napor na putovanjima radi imena mojega.

3 Zato ti zapovijedam da šalješ riječ moju posvuda, i posebno se brineš za aobitelj svoju od sada, ubuduće i zauvijek. Amen.