Sveta pisma
Nauk i savezi 7
Fusnote
Tema

Odsjek 7

Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Oliveru Cowderyju, u Harmonyju, Pennsylvania, u travnju 1829., kad oni zapitaše kroz Urim i Tumim o tome je li Ivan, ljubljeni učenik, ostao u tijelu ili je umro. Objava je prevedena verzija zapisa koji je Ivan izradio na pergamentu i sakrio.

1–3, Ivan Ljubljeni živjet će dok Gospod ne dođe; 4–8, Petar, Jakov i Ivan obnašaju ključeve evanđelja.

1 I Gospod mi reče: aIvane, ljubljeni moj, što bželiš? Naime, zaišteš li što hoćeš, bit će ti udijeljeno.

2 I ja mu rekoh: Gospode, daj mi moć nad asmrću, da mogu živjeti i privoditi duše k tebi.

3 I Gospod mi reče: Zaista, zaista, kažem ti, zato što želiš ovo, aostat ćeš dok ne dođem u bslavi svojoj, i cprorokovat ćeš pred narodima, plemenima, jezicima i pucima.

4 I iz tog razloga Gospod reče Petru: Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Jer on zaželje od mene da može privoditi duše k meni, no ti zaželje da možeš žurno doći k meni u akraljevstvo moje.

5 Kažem tebi, Petre, to bijaše dobra želja; no ljubljeni moj zaželje da može učiniti više, to jest još veće djelo među ljudima, nego što ga prije učini.

6 Da, on poduze veće djelo; zato ću ga učiniti poput žarkog ognja i aanđelom poslužiteljem; on će posluživati za one koji će biti bbaštinici spasenja što prebivaju na czemlji.

7 I učinit ću tebe da poslužuješ za njega i za brata svojega Jakova; i vama trojici dat ću ovu moć i aključeve ovog službeništva dok ne dođem.

8 Zaista, kažem vam, obojica ćete imati u skladu sa željama svojim, jer se obojica aradujete u onomu što zaželjeste.