Sveta pisma
Nauk i savezi 16
Fusnote
Tema

Odsjek 16

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Peteru Whitmeru ml. u Fayetteu, New York, u lipnju 1829. (vidi zaglavlje odsjeka 14). Peter Whitmer ml. postao je poslije jedan od osmorice svjedoka za Mormonovu knjigu.

1–2, Gospodnja je ruka nad cijelom zemljom; 3–6, Propovijedati evanđelje i spašavati duše ono je što je od najveće vrijednosti.

1 aPočuj, slugo moj Petere, i slušaj riječi Isusa Krista, Gospoda tvojega i Otkupitelja tvojega.

2 Jer gle, govorim ti s oštrinom i moću, jer ruka je moja nad cijelom zemljom.

3 I reći ću ti ono što nijedan čovjek ne zna doli samo mene i tebe —

4 Jer mnogo puta ti zaželje od mene saznati ono što bi bilo od najveće vrijednosti za tebe.

5 Gle, blagoslovljen si ti zbog toga, i jer govoriš riječi moje koje ti dadoh suglasno zapovijedima mojim.

6 A sad gle, kažem ti da će ono što će biti od najveće vrijednosti za tebe biti navješćivanje pokajanja ovome narodu, kako bi mogao privoditi duše k meni, kako bi mogao otpočinuti s njima u kraljevstvu Oca mojega. Amen.