Sveta pisma
Nauk i savezi 71
Fusnote
Tema

Odsjek 71

Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Sidneyju Rigdonu u Hiramu, Ohio, 1. prosinca 1831. Prorok je nastavio prevoditi Bibliju sa Sidneyjem Rigdonom kao svojim pisarom sve dok ova objava ne bijaše primljena, i u to vrijeme to bijaše privremeno odloženo kako bi im se omogućilo ispuniti upute dane ovdje. Braća su trebala poći propovijedati kako bi ublažila neprijateljske osjećaje što se bijahu razvili protiv Crkve kao rezultat objavljivanja pisama što ih je napisao Ezra Booth, koji je otpao.

1–4, Joseph Smith i Sidney Rigdon poslani su proglašavati evanđelje; 5–11, Neprijatelji svetaca bit će postiđeni.

1 Gle, ovako govori Gospod vama slugama mojim Josephu Smithu ml. i aSidneyju Rigdonu, da je vrijeme doista došlo kad je potrebno i poželjno po meni da otvorite usta svoja kako biste bproglašavali evanđelje moje, ono što je od kraljevstva, razlažući cotajstva njegova iz Pisama, u skladu s onim dijelom Duha i moći koji će vam se dati onako kako ja hoću.

2 Zaista kažem vam, proglašavajte svijetu u krajevima uokolo, i u crkvi također, na neko vrijeme, sve dok vam ne bude otkriveno.

3 Zaista, ovo je misija na neko vrijeme, koju vam dajem.

4 Stoga radite u vinogradu mojemu. Pozivajte žitelje zemlje, i svjedočite, i pripravite put za zapovijedi i objave koje će doći.

5 Evo gle, ovo je mudrost; tko god čita, neka arazumije i bprimi također;

6 Jer onome koji prima dat će se još aobilnije, i to moć.

7 Dakle, apostiđujte neprijatelje svoje; pozivajte ih da se bsusretnu s vama i na javnom mjestu i u skrovitosti; i ukoliko budete vjerni sramota će njihova biti iznesena na vidjelo.

8 Dakle, nek oni iznose jake razloge svoje protiv Gospoda.

9 Zaista, ovako govori Gospod vama — ne postoji aoružje načinjeno protiv vas koje će uspjeti;

10 A ako itko uzdigne glas svoj protiv vas, bit će zatrt u pravo vrijeme moje.

11 Dakle, obdržavajte zapovijedi moje; one su istinite i vjerne. Upravo tako. Amen.