Sveta pisma
Nauk i savezi 113
Fusnote
Tema

Odsjek 113

Odgovori na određena pitanja o zapisima Izaijinim, koja dade Joseph Smith, prorok, u Far Westu, Missouri, ili u blizini, u ožujku 1838.

1–6, Opisani su Deblo Jišajevo, mladica što izlazi iz njega, i izdanak Jišajev; 7–10, Raspršeni ostaci Siona imaju pravo na svećeništvo i pozvani su vratiti se Gospodu.

1 Tko je Deblo aJišajevo o kojem se govori u 1, 2, 3, 4. i 5. stihu 11. poglavlja knjige Izaijine?

2 Zaista, ovako govori Gospod: To je Krist.

3 Što je mladica o kojoj se govori u prvom stihu 11. poglavlja knjige Izaijine, koja će izaći iz Debla Jišajeva?

4 Gle, ovako govori Gospod: To je sluga u rukama Kristovim, koji je dijelom potomak Jišajev kao i aEfrajimov, to jest iz doma Josipova, na kojega je položena velika bmoć.

5 Što je izdanak Jišajev o kojem se govori u 10. stihu 11. poglavlja?

6 Gle, ovako govori Gospod, to je potomak Jišajev, kao i Josipov, komu s pravom pripada svećeništvo, i aključevi kraljevstva, kao bbarjak, i za csabiranje naroda mojega u posljednjim danima.

7 Pitanja Eliasa Higbeea: Što se misli pod zapovijedi u knjizi Izaijinoj, 52. poglavlje, 1. stih, koja kaže: Odjeni se snagom, Sione! — i na koji je narod Izaija smjerao?

8 Smjerao je na one koje će Bog pozvati u posljednje dane, koji će obnašati moć svećeništva da nanovo donesu aSion, i radi otkupljenja Izraela; a odjenuti se bsnagom znači ogrnuti se ovlašću svećeništva, na koje on, Sion, ima cpravo po lozi; i također vratiti se onoj moći koju on izgubi.

9 Što trebamo razumjeti pod tim da se Sion oslobađa uza s vrata svojega; 2. stih?

10 Trebamo razumjeti da su araspršeni ostaci usrdno potaknuti bvratiti se Gospodu odakle padoše; a ako to učine, obećanje je Gospodnje da će im on govoriti, to jest dati im objavu. Vidi 6, 7. i 8. stih. Uze na vratu njegovu kletve su Božje na njemu, to jest ostacima Izraelovim u njihovom raspršenom stanju među poganima.