Sveta pisma
Nauk i savezi 44
Fusnote
Tema

Odsjek 44

Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Sidneyju Rigdonu u Kirtlandu, Ohio, u drugoj polovini veljače 1831. Udovoljavajući zahtjevu ovdje iznesenom Crkva odredi da se sabor održi početkom sljedećeg mjeseca lipnja.

1–3, Starješine se trebaju skupiti na saboru; 4–6, Oni se trebaju organizirati prema zakonima zemlje i skrbiti se za siromašne.

1 Gle, ovako govori Gospod vama, sluge moji, potrebno je po meni da starješine crkve moje budu sazvani s istoka i sa zapada, i sa sjevera i s juga, pismom ili na koji drugi način.

2 I dogodit će se, ukoliko su oni vjerni, i oživotvoruju vjeru u me, izlit ću aDuh svoj na njih u dan kad se oni skupe zajedno.

3 I dogodit će se da će oni poći u krajeve uokolo i apropovijedati pokajanje narodu.

4 I mnogi će se aobratiti, tako da ćete steći moć da se organizirate bprema zakonima čovječjim;

5 Kako aneprijatelji vaši ne bi imali moć nad vama; kako biste bili sačuvani u svemu; kako bi vam bilo omogućeno obdržavati zakone moje; kako bi se svaka uza slomila kojom neprijatelj nastoji uništiti narod moj.

6 Gle, kažem vam, morate apohađati siromašne i potrebite, i posluživati za olakšanje njihovo, kako bi oni mogli biti održani dok sve ne bude učinjeno prema zakonu mojemu koji primiste. Amen.