Sveta pisma
Nauk i savezi 54
Fusnote
Tema

Odsjek 54

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Newelu Knightu, u Kirtlandu, Ohio, 10. lipnja 1831. Članovi Crkve što su živjeli u Thompsonu, Ohio, bijahu podvojeni u pitanjima što imahu veze s posvećenjem imovine. Sebičnost se i pohlepa očitovahu. Nakon svoje misije Shakerima (vidi zaglavlje odsjeka 49), Leman Copley bijaše prekršio svoj savez da će posvetiti svoju veliku farmu kao mjesto baštine za svece što stizahu iz Colesvillea, New York. Kao posljedica, Newel Knight (vođa članova u Thompsonu) i drugi starješine bijahu došli k proroku pitajući kako proslijediti. Prorok je upitao Gospoda i primio ovu objavu, koja zapovijeda članovima u Thompsonu da ostave farmu Lemana Copleyja i otputuju u Missouri.

1–6, Sveci moraju obdržavati evanđeoski savez kako bi stekli milosrđe; 7–10, Moraju biti strpljivi u tegobama.

1 Gle, ovako govori Gospod, i to aAlfa i Omega, početak i svršetak, to jest onaj koji bijaše brazapet za grijehe svijeta —

2 Gle, zaista, zaista, kažem ti, slugo moj Newele Knighte, stoj čvrsto u službi na koju te postavih.

3 I ako braća tvoja žele umaknuti neprijateljima svojim, nek se pokaju za sve grijehe svoje, i postanu istinski aponizni preda mnom i raskajani.

4 A pošto asavez što ga sklopiše sa mnom bijaše razvrgnut, upravo tako on postade bništetan i bez ikakva učinka.

5 I jao onomu po komu ova auvreda dolazi, jer bi bilo bolje za njega da se utopio u dubini morskoj.

6 No, blagoslovljeni su oni koji obdržaše savez i pokoriše se zapovijedi, jer će zadobiti amilosrđe.

7 Stoga pođite sada i bježite iz zemlje, da neprijatelji vaši ne navale na vas; i krenite na put svoj, i postavite koga želite da bude vođa vaš, i da plaća novcima za vas.

8 I tako ćete krenuti na put svoj u krajeve zapadne, u zemlju aMissouri, na granice Lamanaca.

9 A nakon što završite putovanje, gle, kažem vam, pobrinite se za aživot poput ljudi, dok ja ne pripravim mjesto za vas.

10 I opet, budite astrpljivi u tegobama dok ja ne bdođem; i gle, dolazim brzo, i nagrada je moja sa mnom, a oni koji me cpotražiše zarana naći će dpočinak dušama svojim. Upravo tako. Amen.