Sveta pisma
Nauk i savezi 6
Fusnote
Tema

Odsjek 6

Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Oliveru Cowderyju, u Harmonyju, Pennsylvania, u travnju 1829. Oliver Cowdery započeo je svoj posao kao pisar u prevođenju Mormonove knjige 7. travnja 1829. On već bijaše primio božansko očitovanje o istinitosti prorokova svjedočanstva gledom na ploče na kojima bijaše urezan zapis Mormonove knjige. Prorok je zapitao Gospoda kroz Urim i Tumim i primio ovaj odgovor.

1–6, Radnici na Gospodnjoj njivi stječu spasenje; 7–13, Nema dara većega od dara spasenja; 14–27, Svjedočanstvo o istinitosti dolazi moću Duha; 28–37, Oslonite se na Krista i činite dobro neprestance.

1 Veliko i ačudesno djelo uskoro će izaći na vidjelo djeci ljudskoj.

2 Gle, ja sam Bog; poklonite pažnju ariječi mojoj koja je živa i moćna, boštrija od dvosjekla mača, da rasiječe i zglobove i moždinu; zato poklonite pažnju riječima mojim.

3 Gle, anjiva je već bijela za žetvu; zato, tko god hoće žeti, nek zamahuje srpom svojim u snazi svojoj, i žanje dok dan traje, da bi mogao sabrati za dušu svoju vječno spasenje u kraljevstvu Božjem.

4 Da, tko god azamahuje srpom svojim i žanje, taj je pozvan od Boga.

5 Zato, budete li aiskali od mene, primit ćete; budete li kucali, otvorit će vam se.

6 Evo, pošto zaiskaste, gle, kažem vam, obdržavajte zapovijedi moje, i anastojte uspostaviti i utemeljiti stvar bsionsku;

7 aNe tražite bbogatstva već cmudrost, i gle, dotajstva će vam Božja biti razotkrivena, i tad ćete se obogatiti. Gle, onaj tko ima evječni život bogat je.

8 Zaista, zaista, kažem ti, baš kao što želiš od mene, tako će ti biti; i ako želiš, bit ćeš sredstvo izvođenja mnogog dobra u ovom naraštaju.

9 Ne kazuj ništa doli apokajanje ovom naraštaju; obdržavaj zapovijedi moje i pomaži u iznošenju na vidjelo djela mojega, u skladu sa zapovijedima mojim, i bit ćeš blagoslovljen.

10 Gle, ti imaš dar, i blagoslovljen si ti zbog dara svojega. Sjeti se da je on asvet i dolazi odozgo —

11 I budeš li aispitivao, upoznat ćeš botajstva koja su velika i čudesna; zato, služit ćeš se cdarom svojim da bi mogao otkriti otajstva, da bi mogao privesti mnoge k spoznaji istine, da, duvjeriti ih o pogrešnosti puteva njihovih.

12 Ne otkrivaj dar svoj nikome, doli onima koji su od vjere tvoje. Ne poigravaj se sa asvetinjama.

13 Budeš li činio dobro, da, i aizdržao bvjeran do csvršetka, bit ćeš spašen u kraljevstvu Božjem, što je najveći od svih darova Božjih; jer nema dara većega od dara dspasenja.

14 Zaista, zaista, kažem ti, blagoslovljen si ti zbog onoga što učini; jer ti azapita mene, i gle, kad me god zapita, ti primi upute od Duha mojega. Da ne bijaše tako, ti ne bi došao do mjesta gdje se nalaziš u ovom trenutku.

15 Gle, ti znadeš da me zapita i ja prosvijetlih aum tvoj; a sad ti kazujem ovo da bi znao kako ti bijaše prosvijetljen Duhom istine;

16 Da, kazujem ti da bi znao kako nema nikog drugoga doli Boga koji apoznaje misli tvoje i nakane bsrca tvojega.

17 Kazujem ti ovo kao svjedočanstvo tebi — da su riječi, to jest djelo što ga pišeš, aistinite.

18 Zato budi amarljiv; bstoj uz slugu mojega Josepha, vjerno, u kakvim god teškim prilikama on bio zbog riječi.

19 Opominji ga u greškama njegovim, i također primaj opomenu od njega. Budi strpljiv; budi razborit; budi umjeren; imaj strpljivost, vjeru, nadu i dobrotvornost.

20 Gle, ti si Oliver, i ja ti govorah zbog želja tvojih; zato, apohrani ove riječi u srce svoje. Budi vjeran i marljiv u obdržavanju zapovijedi Božjih, a ja ću te obujmiti u naručju ljubavi svoje.

21 Gle, ja sam Isus Krist, aSin Božji. Ja sam onaj isti koji dođe k bsvojima, a moji me ne primiše. Ja sam csvjetlo što sjaji u dtami, a tama ga ne razumije.

22 Zaista, zaista, kažem ti, želiš li daljnje svjedočanstvo, usmjeri um svoj na noć kad zavapi k meni u srcu svojemu, kako bi mogao aznati gledom na istinu o ovome.

23 Zar ne navijestih amir umu tvojemu gledom na ovo? Koje veće bsvjedočanstvo možeš imati nego od Boga?

24 A sad, gle, ti primi svjedočanstvo; jer ako ti rekoh ono što nijedan čovjek ne zna, ne primi li ti svjedočanstvo?

25 I gle, udjeljujem ti dar, zaželiš li od mene, da aprevodiš, isto kao sluga moj Joseph.

26 Zaista, zaista, kažem ti da postoje azapisi što sadrže mnogo od evanđelja mojega, što bijahu uskraćeni zbog bopačine naroda;

27 A sad zapovijedam tebi, ako imaš dobrih želja — želju spremati blago sebi na nebu — tad ćeš pomagati u iznošenju na svjetlo, darom svojim, onih dijelova aSvetih pisama mojih što bijahu skriveni zbog bezakonja.

28 A sad gle, dajem tebi, a također i sluzi svome Josephu, ključeve ovoga dara, koji će iznijeti na svjetlo ovo službeništvo; a ustima dvojice ili trojice asvjedoka svaka će riječ biti utvrđena.

29 Zaista, zaista, kažem vam, odbace li oni riječi moje, i ovaj dio evanđelja i službeništva mojega, blagoslovljeni ste vi, jer oni ne mogu učiniti više vama negoli meni.

30 A čak i ako aučine vama onako kako učiniše meni, blagoslovljeni ste vi, jer ćete bprebivati sa mnom u cslavi.

31 No ne aodbace li riječi moje, što će biti utvrđene bsvjedočanstvom koje će biti dano, blagoslovljeni su oni, i tad ćete imati radost u plodovima napora svojih.

32 Zaista, zaista, kažem vam, kao što rekoh učenicima svojim, gdje su dvojica ili trojica asabrani zajedno u moje ime, nekim povodom, gle, tu ću ja biti bposred njih — upravo sam tako među vama.

33 aNe plašite se činiti dobro, sinovi moji, jer što god bposijete, to ćete također žeti; zato, posijete li dobro, također ćete žeti dobro kao nagradu svoju.

34 Zato ne boj se, malo stado; čini dobro; nek se zemlja i pakao udruže protiv vas, jer ako ste izgrađeni na astijeni mojoj, oni ne mogu pobijediti.

35 Gle, ja vas ne osuđujem; pođite putevima svojim i ane griješite više; izvršavajte s trezvenošću djelo koje vam zapovjedih.

36 aOslanjajte se na mene u svakoj misli; ne sumnjajte, ne bojte se.

37 aPromotrite rane što probodoše bok moj, i također otiske bčavala na rukama i nogama mojim; budite vjerni, obdržavajte zapovijedi moje, i cbaštinit ćete dkraljevstvo nebesko. Amen.