Sveta pisma
Nauk i savezi 23
Fusnote
Tema

Odsjek 23

Niz od pet objava danih po Josephu Smithu, proroku, u Manchesteru, New York, u travnju 1830., Oliveru Cowderyju, Hyrumu Smithu, Samuelu H. Smithu, Josephu Smithu st. i Josephu Knightu st. Kao rezultat usrdne želje od strane pet nabrojenih osoba da znaju svoje pojedinačne dužnosti, prorok je upitao Gospoda i primio objavu za svaku osobu.

1–7, Ovi su rani učenici pozvani propovijedati, usrdno poticati i jačati Crkvu.

1 Gle, govorim tebi, Olivere, nekoliko riječi. Gle, ti si blagoslovljen, i nisi pod osudom. No, čuvaj se aoholosti, da ne upadneš u bnapast.

2 Otkrij poziv svoj crkvi, a također i pred svijetom, i srce će tvoje biti otvoreno za propovijedanje istine od sada nadalje i zauvijek. Amen.

3 Gle, govorim tebi, Hyrume, nekoliko riječi; jer ti također nisi pod osudom, a srce je tvoje otvoreno, i jezik tvoj odriješen; i poziv je tvoj usrdno poticanje, te ajačanje crkve neprestance. Stoga, tvoja je dužnost prema crkvi zauvijek, i to zbog obitelji tvoje. Amen.

4 Gle, govorim nekoliko riječi tebi, aSamuele; jer ti također nisi pod osudom, i poziv je tvoj usrdno poticanje, te jačanje crkve; i ti još uvijek nisi pozvan propovijedati pred svijetom. Amen.

5 Gle, govorim nekoliko riječi tebi, Josephe; jer ti također nisi pod osudom, i poziv je tvoj također usrdno poticanje, te jačanje crkve; i ovo je dužnost tvoja od sada nadalje i zauvijek. Amen.

6 Gle, očitujem tebi, Josephe Knighte, ovim riječima, da moraš uzeti akriž svoj, pri čemu se moraš bmoliti cnaglas pred svijetom kao i u tajnosti, i u obitelji svojoj, i među prijateljima svojim, i na svim mjestima.

7 I gle, dužnost je tvoja aujediniti se s istinitom crkvom, i posvetiti jezik svoj usrdnom poticanju neprestance, kako bi mogao primiti plaću radničku. Amen.