Sveta pisma
Nauk i savezi 5
Fusnote
Tema

Odsjek 5

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Harmonyju, Pennsylvania, u ožujku 1829., na zahtjev Martina Harrisa.

1–10, Ovaj će naraštaj primiti Gospodnju riječ kroz Josepha Smitha; 11–18, Tri će svjedoka posvjedočiti o Mormonovoj knjizi; 19–20, Riječ Gospodnja bit će potvrđena kao u prethodnim vremenima; 21–35, Martin Harris može se pokajati i biti jedan od svjedoka.

1 Gle, kažem ti, pošto sluga moj aMartin Harris zaželje svjedočanstvo iz ruke moje da ti, slugo moj Josephe Smithe ml., imaš bploče o kojima posvjedoči i dade svjedočanstvo da ih primi od mene;

2 A sad gle, ovo ćeš mu reći — onaj koji ti govoraše, reče ti: Ja, Gospod, jesam Bog, i dadoh ove stvari tebi, slugo moj Josephe Smithe ml., i zapovjedih ti da stojiš kao asvjedok o tome;

3 I naredih ti da uđeš u savez sa mnom, da ih nećeš pokazivati osim onim aosobama kojima ti zapovjedih; i ti nemaš bmoć nad njima, osim ako ti je ja ne udijelim.

4 I ti imaš dar za prevođenje ploča; i to je prvi dar koji ti dadoh; i zapovjedih ti da ne polažeš pravo ni na kakav drugi dar sve dok se svrha moja ne ispuni u ovome; jer neću ti udijeliti nijedan drugi dar dok se ovo ne dovrši.

5 Zaista, kažem ti da će jao doći na žitelje zemlje ane poslušaju li riječi moje;

6 Jer ćeš poslije ti biti azaređen i poći ćeš i izručiti briječi moje djeci ljudskoj.

7 Gle, ne apovjeruju li riječima mojim, neće vjerovati tebi, slugo moj Josephe, kad bi bilo moguće da im pokažeš sve ove stvari koje ti ja povjerih.

8 O, toga anevjernoga i btvrdovratog naraštaja — srdžba je moja raspaljena protiv njih.

9 Gle, zaista kažem ti, azadržah te stvari koje povjerih tebi, slugo moj Josephe, za mudru svrhu znanu meni, a ona će biti otkrivena budućim naraštajima;

10 No, ovaj će naraštaj imati riječ moju po tebi;

11 A uz svjedočanstvo tvoje, asvjedočanstvo trojice od slugu mojih, koje ću pozvati i zarediti, kojima ću pokazati ove stvari, i oni će poći s riječima mojim koje su dane po tebi.

12 Da, oni će znati zasigurno da je ovo istinito, jer ću im s neba ja to navijestiti.

13 Dat ću im moć kako bi mogli vidjeti i promotriti ovo tako kako jest;

14 I anikomu drugomu neću udijeliti ovu moć, da primi ovo isto svjedočanstvo među ovim naraštajem, u ovome početku uzdizanja i izlaska bcrkve moje iz divljine — sjajne kao cmjesec, i lijepe kao sunce, i strašne kao vojska sa zastavama.

15 A svjedočanstvo trojice asvjedoka poslat ću o riječi svojoj.

16 I gle, tko god apovjeruje u riječi moje, njih ću bpohoditi cočitovanjem dDuha svojega; i oni će biti erođeni od mene, to jest od vode i od Duha —

17 A vi morate čekati još samo malo, jer niste još azaređeni —

18 A svjedočanstvo će njihovo također ići dalje na aosudu ovoga naraštaja, otvrdnu li oni srca svoja protiv njih;

19 Jer će abič pustošenja ići dalje među žitelje zemlje, i nastavit će se izlijevati s vremena na vrijeme, ne bpokaju li se, sve dok zemlja ne bude cprazna, a žitelji njezini ne budu spaljeni i posvema uništeni sjajem ddolaska mojega.

20 Gle, kažem vam ovo, i to kao što također arekoh narodu o uništenju Jeruzalema; a briječ će moja biti potvrđena ovaj put kao što prije bijaše potvrđena.

21 A sad zapovijedam tebi, slugo moj Josephe, da se pokaješ i hodiš uspravnije preda mnom, i da više ne popuštaš nagovaranjima ljudi;

22 I da budeš čvrst u aobdržavanju zapovijedi kojima ti zapovjedih; i učiniš li to, gle, udjeljujem ti vječni život, pa i budeš li bubijen.

23 A sad, opet, govorim tebi, slugo moj Josephe, gledom na ačovjeka koji želi svjedočanstvo —

24 Gle, kažem mu, on se uzvisuje i ne ponizuje se dostatno preda mnom; no, pokloni li se preda mnom i ponizi se u žarkoj molitvi i vjeri, u iskrenosti srca svojega, tad ću mu udijeliti auvid u ono što želi vidjeti.

25 I tad će on reći ljudima ovog naraštaja: Gle, vidjeh ono što Gospod pokaza Josephu Smithu ml., i aznadem zasigurno da je to istinito, jer to vidjeh, jer mi bijaše pokazano moću Božjom, a ne čovječjom.

26 I ja Gospod zapovijedam njemu, sluzi svojemu Martinu Harrisu, da im ne govori ništa više o tomu, osim što će reći: Vidjeh to, i bijaše mi to pokazano moću Božjom; i ovo su riječi koje će govoriti.

27 No, zaniječe li ovo, prekršit će savez koji ranije sklopi sa mnom, i gle, on je osuđen.

28 I evo, osim ako se ne ponizi i prizna mi ono što učini što je krivo, i sklopi savez sa mnom da će obdržavati zapovijedi moje, i oživotvori vjeru u me, gle, kažem mu, neće imati takve uvide, jer mu neću udijeliti uvide u ono o čemu govorah.

29 A ako bude tako, zapovijedam tebi, slugo moj Josephe, da mu rekneš nek ne čini ništa više, i nek me ne uznemiruje više tim pitanjem.

30 I ako bude tako, gle, kažem tebi Josephe, kad prevedeš još nekoliko stranica stat ćeš na neko vrijeme, i to dok ti ne zapovjedim ponovno; tad možeš prevoditi ponovno.

31 I osim ako to ne učiniš, gle, nećeš više imati dara, i oduzet ću ti ono što ti povjerih.

32 A sad, zato što predviđam ležanje u zasjedi da bi te uništili, da, predviđam, ako se sluga moj Martin Harris ne ponizi i ne primi svjedočanstvo iz ruke moje, da će upasti u prijestup;

33 I ima ih mnogo koji leže u zasjedi da te azbrišu s lica zemaljskoga; i iz ovog razloga, da bi dani tvoji mogli biti produženi, dadoh tebi ove zapovijedi.

34 Da, iz tog razloga rekoh: Stani, i budi miran dok ti ne zapovjedim, a ja ću apribaviti sredstva kojima možeš izvršiti ono što ti zapovjedih.

35 I budeš li avjeran u obdržavanju zapovijedi mojih, bit ćeš buzdignut u posljednji dan. Amen.