Naslovna stranica
  Footnotes

  Nauk i
  savezi

  Crkve Isusa Krista
  svetaca posljednjih dana

  koji sadrže objave dane
  Josephu Smithu, proroku,
  uz neke dodatke njegovih nasljednika
  u predsjedništvu Crkve

  Objavljuje
  Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana

  Salt Lake City, Utah, SAD