Sveta pisma
Nauk i savezi 114
Fusnote
Tema

Odsjek 114

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Far Westu, Missouri, 11. travnja 1838.

1–2, Položaji u Crkvi koje obnašaju oni koji nisu vjerni bit će dani drugima.

1 Zaista, ovako govori Gospod: Mudrost je u sluzi mojemu Davidu W. Pattenu da on sredi sve poslove svoje što prije može, i da se riješi trgovačke robe svoje, kako bi mogao izvršiti misiju za mene idućeg proljeća, u društvu s ostalima, i to dvanaestoricom uključujući njega, da svjedoči o imenu mojemu i odnese radosnu vijest svemu svijetu.

2 Jer zaista, ovako govori Gospod, ukoliko ima onih među vama koji niječu ime moje, drugi će biti aposađeni na bmjesto njihovo i primiti biskupstvo njihovo. Amen.