Sveta pisma
Nauk i savezi 67
Fusnote
Tema

Odsjek 67

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, početkom studenog 1831. Prilika bijaše poseban sabor, te se objavljivanje objava već primljenih od Gospoda kroz proroka razmatralo i po tome se djelovalo (vidi zaglavlje odsjeka 1). William W. Phelps nedavno bijaše uspostavio crkvenu tiskaru u Independenceu, Missouri. Sabor bijaše odlučio objaviti objave u knjizi Book of Commandments (Knjiga zapovijedi) i tiskati 10 000 primjeraka (što zbog nepredviđenih teškoća kasnije bijaše smanjeno na 3000 primjeraka). Mnogi od braće iznesoše svečano svjedočanstvo da su objave tada sabrane za objavljivanje posve istinite, kao što posvjedoči Duh Sveti izliven na njih. Povijest Josepha Smitha bilježi kako se, nakon što objava poznata kao odsjek 1 bijaše primljena, nekakav razgovor poveo o jeziku korištenom u objavama. Ova je objava uslijedila.

1–3, Gospod čuje molitve i bdije nad svojim starješinama; 4–9, On upućuje izazov najmudrijoj osobi da stvori nešto usporedivo s najmanjom od njegovih objava; 10–14, Vjerni starješine bit će oživljeni Duhom i vidjet će lice Božje.

1 Gledajte i poslušajte, o vi astarješine crkve moje, koji se skupiste zajedno, čije molitve čuh, i čija srca poznajem, i čije želje uziđoše preda me.

2 Evo i gle, aoči su moje na vama, a nebesa i zemlja u rukama su mojim, i bogatstva vječnosti moja su da ih dajem.

3 Vi nastojaste vjerovati da ćete primiti blagoslov koji vam bijaše ponuđen; no gle, zaista kažem vam, bijaše astrahova u srcima vašim, i zaista to je razlog što ne primiste.

4 A sad vam ja, Gospod, dajem asvjedočanstvo o istinitosti ovih zapovijedi što leže pred vama.

5 Oči vaše bijahu na sluzi mojemu Josephu Smithu ml., i ajezik njegov vi poznavaste, i nesavršenosti njegove vi poznavaste; i tražaste u srcima svojim znanje kako biste se mogli izraziti bolje od jezika njegova; to vi također znate.

6 Evo, potražite u Knjizi zapovijedi, i to najmanju koja je među njima, i odredite onoga koji je anajmudriji među vama;

7 To jest, ima li nekoga među vama tko će načiniti jednu nalik njoj, tad ste opravdani govoreći kako ne znate da su one istinite;

8 No, ne možete li načiniti jednu nalik njoj, pod osudom ste ne aposvjedočite li da su one istinite.

9 Naime, vi znate da nema nepravednosti u njima, a ono što je apravedno silazi odozgo, od Oca bsvjetala.

10 I opet, zaista kažem vam da je vaša povlastica, i obećanje dajem vama koji bijaste zaređeni za ovo službeništvo, da će se, ukoliko svučete sa sebe aljubomore i bstrahove, i cponizite se preda mnom, jer niste dostatno ponizni, dveo razderati, i vi ćete me evidjeti i znati da ja jesam — ne tjelesnim niti naravnim umom, već duhovnim.

11 Jer anitko nikada ne vidje Boga u tijelu, osim ako ne bijaše oživljen Duhom Božjim.

12 Niti može ijedan anaravan čovjek izdržati nazočnost Božju, niti prema tjelesnom umu.

13 Vi ne možete izdržati nazočnost Božju sada, niti posluživanje anđela; stoga nastavite u astrpljivosti dok ne budete busavršeni.

14 Ne dopustite umovima svojim da se osvrću natrag; a kad budete adostojni, u pravo vrijeme moje, vidjet ćete i znati ono što vam bijaše podijeljeno rukama sluge mojega Josepha Smitha ml. Amen.