Sveta pisma
Nauk i savezi 48
Fusnote
Tema

Odsjek 48

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 10. ožujka 1831. Prorok je zapitao Gospoda o načinu postupanja pri nabavljanju zemljištā za naseljavanje svetaca. Ovo bijaše važno pitanje s obzirom na seobu članova Crkve iz istočnih Sjedinjenih Država, u poslušnosti Gospodnjoj naredbi da se skupe u Ohiu (vidi odsjeke 37:1–3; 45:64).

1–3, Sveci u Ohiu trebaju dijeliti svoje zemlje sa svojom braćom; 4–6, Sveci trebaju kupovati zemlje, graditi grad, i slijediti savjet svojih predsjedavajućih službenika.

1 Neophodno je da ostanete za sada u svojim mjestima boravka, kako bude prikladno okolnostima vašim.

2 I u kojoj mjeri imate zemlje, audijelit ćete braći s istoka;

3 A u kojoj mjeri nemate zemlje, neka oni kupuju za sada u onim krajevima uokolo, kako im se čini dobro, jer mora svakako biti neophodno da oni imaju mjestā za življenje za sada.

4 Mora svakako biti neophodno da štedite sav novac koji možete, i da steknete sve što možete u pravednosti, kako bi vam s vremenom moglo biti omogućeno akupovati zemlju za baštinu, bi to grad.

5 Mjesto još neće biti objavljeno; no nakon što braća vaša dođu s istoka aodređeni ljudi trebaju biti postavljeni, i njima će biti dano da bsaznaju mjesto, to jest njima će ono biti objavljeno.

6 I oni će biti postavljeni da kupuju zemlje, i započnu polagati temelje agrada; i tad ćete se početi sabirati s obiteljima svojim, svaki čovjek prema bobitelji svojoj, prema prilikama svojim, i kako mu odrede predsjedništvo i biskup crkve, u skladu sa zakonima i zapovijedima koje primiste i koje ćete kasnije primiti. Upravo tako. Amen.