Sveta pisma
Nauk i savezi 62
Fusnote
Tema

Odsjek 62

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, na obali rijeke Missouri u Charitonu, Missouri, 13. kolovoza 1831. Toga dana prorok i njegova grupa, koji bijahu na putu iz Independencea za Kirtland, susretoše nekoliko starješina što bijahu na putu prema zemlji Sionu, i nakon radosnih pozdrava oni primiše ovu objavu.

1–3, Svjedočanstva su zabilježena na nebu; 4–9, Starješine trebaju putovati i propovijedati prema rasuđivanju i kako ih uputi Duh.

1 Gledajte, i poslušajte, o vi starješine crkve moje, govori Gospod Bog vaš, i to Isus Krist, azagovornik vaš, koji pozna slabost ljudsku i kako bpomoći onima koji su ciskušavani.

2 I zaista, oči su moje na onima koji još ne uziđoše u zemlju Sion; stoga poslanje vaše nije još ispunjeno.

3 Ipak, vi ste blagoslovljeni, jer asvjedočanstvo koje iznesoste bzabilježeno je na nebu da ga anđeli gledaju; i oni se raduju nad vama, a cgrijesi su vam vaši oprošteni.

4 A sad nastavite putovanje svoje. Skupite se u zemlji aSionu; i održite sastanak i radujte se zajedno, i prinesite sakrament Svevišnjemu.

5 A tad se možete vratiti kako biste svjedočili, da, i to svi zajedno, ili po dvojica, kako vam se čini dobro, to meni nije važno; jedino budite vjerni, i anavješćujte radosnu vijest žiteljima zemlje, to jest među zborovima opakih.

6 Gle, ja, Gospod, dovedoh vas na okup kako bi obećanje moglo biti ispunjeno da će vjerni među vama biti sačuvani i radovati se zajedno u zemlji Missouri. Ja, Gospod, obećavam vjernima i ne mogu alagati.

7 Ja, Gospod, voljan sam, ako itko među vama želi jahati na konjima, ili na mazgama, ili se voziti u kočijama, primit će taj blagoslov, primi li ga iz ruke Gospodnje sa azahvalnim srcem u svemu.

8 Ovo ostaje vama, da učinite prema rasuđivanju i uputama Duha.

9 Gle, akraljevstvo je vaše. A evo, i gle, ja sam bs vjernima uvijek. Upravo tako. Amen.