Sveta pisma
Nauk i savezi 73
Fusnote
Tema

Odsjek 73

Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Sidneyju Rigdonu u Hiramu, Ohio, 10. siječnja 1832. Od prvog dijela prethodnog prosinca prorok i Sidney bijahu zauzeti propovijedanjem, i na taj način mnogo bijaše postignuto u ublaživanju nepovoljnih osjećaja što se bijahu razvili protiv Crkve (vidi zaglavlje odsjeka 71).

1–2, Starješine trebaju nastaviti propovijedati; 3–6, Joseph Smith i Sidney Rigdon trebaju nastaviti prevoditi Bibliju dok se to ne dovrši.

1 Jer zaista, ovako govori Gospod, poželjno je po meni da aoni nastave propovijedati evanđelje, i s usrdnim poticanjem crkvama u krajevima uokolo, sve do sabora;

2 A tad, gle, bit će im otkrivena, aglasom sabora, različita poslanja njihova.

3 Evo, zaista kažem vama sluge moji, Josephe Smithe ml. i Sidneyje Rigdone, govori Gospod, apotrebno je opet da bprevodite;

4 I u onoj mjeri u kojoj je to izvedivo, da propovijedate u krajevima uokolo sve do sabora; a nakon toga potrebno je da nastavite djelo prevođenja dok ne bude dovršeno.

5 I nek ovo bude uzorak starješinama do daljnjeg saznanja, onako kako je zapisano.

6 Sad vam više ne dajem ovaj put. aOpašite bokove svoje i budite razboriti. Upravo tako. Amen.