Sveta pisma
Nauk i savezi 98
Fusnote
Tema

Odsjek 98

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 6. kolovoza 1833. Ova je objava došla kao posljedica progona svetaca u Missouriu. Porast naseljavanja članova Crkve u Missouriu uznemiri neke druge naseljenike, koji se osjetiše ugroženima brojem svetaca, njihovim političkim i ekonomskim utjecajem te kulturnim i vjerskim razlikama. U srpnju 1833. svjetina je uništila imovinu Crkve, prekrila katranom i perjem dvojicu članova Crkve i zahtijevala da sveci napuste okrug Jackson. Iako neke vijesti o problemima u Missouriu bez sumnje dospješe do proroka u Kirtlandu (udaljenom više od tisuću i četiri stotine kilometara), ozbiljnost situacije mogla mu je biti poznata u ovo vrijeme jedino objavom.

1–3, Patnje svetaca bit će za njihovo dobro; 4–8, Sveci trebaju potpomagati ustavni zakon zemlje; 9–10, Pošteni, mudri i dobri ljudi trebaju biti podržani za svjetovnu vladu; 11–15, Oni koji polože svoje živote u Gospodnjoj stvari imat će vječni život; 16–18, Odbacite rat i proglašavajte mir; 19–22, Sveci u Kirtlandu su ukoreni i zapovjeđeno im je da se pokaju; 23–32, Gospod objavljuje svoje zakone koji upravljaju progonima i patnjama nametnutim njegovom narodu; 33–38, Rat je opravdan jedino kad ga Gospod zapovjedi; 39–48, Sveci trebaju oprostiti svojim neprijateljima, koji će, ako se pokaju, također umaći Gospodnjoj osveti.

1 Zaista kažem vama prijatelji moji, ane bojte se, nek se srca vaša utješe; da, radujte se uvijek, i u svemu dajte bzahvale;

2 aIščekujući strpljivo Gospoda, jer molitve vaše uđoše u uši Gospoda Sabaota, i zabilježene su ovim pečatom i svjedočanstvom — Gospod se zakle i odredi da će one biti uslišane.

3 Stoga, on vam daje ovo obećanje, uz nepromjenjiv savez da će one biti ispunjene; a sve ono čime bijaste aucviljeni djelovat će zajedno za dobro vaše, i na slavu imena mojega, govori Gospod.

4 A sad, zaista kažem vam gledom na zakone zemlje, volja je moja da se narod moj trudi činiti sve što im god ja zapovjedim.

5 A taj azakon zemlje koji je bustavni, što podupire ono načelo slobode u čuvanju prava i povlastica, pripada cijelom ljudskom rodu, i opravdan je preda mnom.

6 Zato ja, Gospod, opravdavam vas, i braću vašu iz crkve moje, u potpomaganju toga zakona koji je ustavni zakon zemlje;

7 A gledom na zakon ljudski, što je god više ili manje od toga, dolazi od zla.

8 Ja, Gospod Bog, aoslobađam vas, zato ste doista slobodni; i zakon vas također oslobađa.

9 Ipak, kada aopaki vladaju narod tuguje.

10 Stoga, apoštene ljude i mudre ljude treba tražiti marljivo, a dobre ljude i mudre ljude trebate nastojati podržati; inače što je god manje od ovih dolazi od zloga.

11 I ja vam dajem zapovijed da odbacite svako zlo i prionete uz svako dobro, da živite prema svakoj ariječi što izlazi iz usta Božjih.

12 Jer on će adati vjernima redak za retkom, odredbu za odredbom; i ja ću vas biskušati i ispitati time.

13 I tko god apoloži život svoj za stvar moju, radi imena mojega, naći će ga ponovno, i to život vječni.

14 Zato, ne abojte se neprijatelja svojih, jer ja odredih u srcu svojemu, govori Gospod, da ću vas biskušati u svemu, hoćete li ostati u savezu mojemu, i to do csmrti, da biste mogli biti proglašeni dostojnima.

15 Jer ne ostanete li u savezu mojemu niste dostojni mene.

16 Zato, aodbacite brat i proglašavajte cmir, i nastojte marljivo dokretati srca djece k ocima njihovim, i srca otaca k djeci;

17 I nadalje, srca aŽidova k prorocima, i proroka k Židovima; da ne dođem i ne udarim cijelu zemlju kletvom, i da svako tijelo ne bi bilo spaljeno preda mnom.

18 Nek se srca vaša ne uznemiruju; jer u kući Oca mojega amnogo je dvorova, i ja pripravih mjesto za vas; i gdje sam ja i Otac moj, ondje ćete i vi biti.

19 Gle, ja, Gospod, nisam zadovoljan mnogima koji su u crkvi u Kirtlandu;

20 Jer oni ne odbacuju grijehe svoje, i opake putove svoje, oholost srdaca svojih, i lakomost svoju, i sve gadosti svoje, i ne poštuju riječi mudrosti i vječnoga života koje im ja dadoh.

21 Zaista kažem vam, ja ću ih, Gospod, aukoriti i učinit ću što god želim, ne budu li se pokajali i poštivali sve što im god rekoh.

22 I opet kažem vam, budete li se trudili ačiniti što vam god zapovjedim, ja, Gospod, odvratit ću sav gnjev i jarost od vas, i bvrata pakla neće vas nadvladati.

23 Sad vam govorim o obiteljima vašim — audare li ljudi vas, ili obitelji vaše, jedanput, a vi podnesete to strpljivo i ne pogrdite ih, niti zatražite osvetu, bit ćete nagrađeni;

24 No, ne podnesete li to strpljivo, uračunat će vam se kao da vam se aodmjerilo pravednom mjerom.

25 I opet, udari li vas neprijatelj vaš po drugi put, a vi ne pogrdite neprijatelja svoga, i podnesete to strpljivo, nagrada će vaša biti stostruka.

26 I opet, udari li vas on po treći put, a vi podnesete to astrpljivo, nagrada će vaša biti udvojena za vas četverostruko;

27 I ova će tri svjedočanstva stajati protiv neprijatelja vašega ne pokaje li se on, i neće biti izbrisana.

28 A sad, zaista kažem vam, umakne li taj neprijatelj osveti mojoj, te ne bude priveden na sud preda me, tad ćete se vi pobrinuti da ga aupozorite u ime moje, da više ne navaljuje na vas, niti na obitelj vašu, i to na djecu djece vaše sve do trećeg i četvrtog naraštaja.

29 A tad, navali li on na vas ili na djecu vašu, ili na djecu djece vaše sve do trećeg i četvrtog naraštaja, ja izručih neprijatelja tvojega u ruke tvoje;

30 I tad, poštediš li ga, bit ćeš nagrađen za pravednost svoju; i također djeca tvoja i djeca djece tvoje sve do trećeg i četvrtog naraštaja.

31 Ipak, neprijatelj je tvoj u rukama tvojim; i naplatiš li mu prema djelima njegovim ti si opravdan; tražaše li on život tvoj, i ugrozi li on život tvoj, neprijatelj je tvoj u rukama tvojim i ti si opravdan.

32 Gle, ovo je zakon kojega dadoh sluzi svome Nefiju, i aocima tvojim, Josipu, i Jakovu, i Izaku, i Abrahamu, i svim svojim drevnim prorocima i apostolima.

33 I opet, ovo je azakon koji dadoh drevnima svojim, da oni ne polaze u boj ni protiv kojeg naroda, plemena, jezika, ili puka, osim ako im ja, Gospod, ne zapovjedim.

34 A ako neki narod, jezik, ili puk navijesti rat protiv njih, oni moraju najprije podignuti stijeg amira tom puku, narodu, ili jeziku;

35 I ako taj narod ne prihvati prinos mira, niti po drugi ni po treći put, oni trebaju iznijeti ta svjedočanstva pred Gospoda;

36 Tad ću im ja, Gospod, dati zapovijed, i opravdati ih gledom na odlazak u boj protiv toga naroda, jezika ili puka.

37 I ja, Gospod, avodit ću bitke njihove, i bitke djece njihove, i djece djece njihove, sve dok se oni ne osvete svim neprijateljima svojim, do trećeg i četvrtog naraštaja.

38 Gle, ovo je primjer svemu narodu, govori Gospod Bog vaš, za opravdanje preda mnom.

39 I opet, zaista kažem vam, ako se neprijatelj tvoj, nakon što navali na tebe po prvi put, pokaje i pristupi k tebi moleći te za oprost, oprostit ćeš mu, i nećeš više držati to kao svjedočanstvo protiv neprijatelja svojega —

40 I tako dalje do drugog i trećeg puta; i koliko se god često neprijatelj tvoj pokaje za prijestup kojim prestupi protiv tebe, aoprostit ćeš mu, sve do sedamdeset puta sedam puta.

41 A ako on prestupi protiv tebe i ne pokaje se prvi put, ipak ćeš mu ti oprostiti.

42 A ako on prestupi protiv tebe drugi put, i ne pokaje se, ipak ćeš mu ti oprostiti.

43 A ako prestupi protiv tebe treći put, i ne pokaje se, također ćeš mu oprostiti.

44 No, prestupi li protiv tebe četvrti put nećeš mu oprostiti, nego ćeš iznijeti ta svjedočanstva pred Gospoda; i ona neće biti izbrisana sve dok se on ne pokaje i ne nagradi te četverostruko gledom na sve u čemu prestupi protiv tebe.

45 I učini li ovo, oprostit ćeš mu svim srcem svojim; a ne učini li ovo, ja, Gospod, aosvetit ću tebe na neprijatelju tvojem stostruko;

46 I na djeci njegovoj, i na djeci djece njegove od svih onih koji me mrze, sve do atrećeg i četvrtog naraštaja.

47 No, pokaju li se djeca, ili djeca djece, i aokrenu li se Gospodu Bogu svojemu, svim srcem svojim i svom moću, umom, i snagom svojom, i naknade li četverostruko za sve prijestupe svoje u čemu prestupiše, ili u čemu oci njihovi prestupiše, ili oci otaca njihovih, tad će se jarost tvoja odvratiti;

48 I aosveta neće više dolaziti na njih, govori Gospod Bog tvoj, a prijestupi se njihovi nikad više neće iznositi kao svjedočanstvo pred Gospodom protiv njih. Amen.