Sveta pisma
Nauk i savezi 127
Fusnote
Tema

Odsjek 127

Poslanica od Josepha Smitha, proroka, svecima posljednjih dana u Nauvoou, Illinois, koja sadrži smjernice o krštenju za mrtve, s datumom u Nauvoou, 1. rujna 1842.

1–4, Joseph Smith je ushićen progonima i tegobama; 5–12, Zapisi se moraju voditi gledom na krštenja za mrtve.

1 Kako mi Gospod objavi da su neprijatelji moji, i u Missouriu i u ovoj državi, ponovno u potjeri za mnom; i pošto me oni progone bez arazloga, te nemaju ni najmanje sjenke ni privida pravde ili prava na svojoj strani gledom na poticanje sudskih postupaka svojih protiv mene; i pošto su tvrdnje njihove sve zasnovane na laži najcrnje boje, smatrah potrebnim i mudrošću u meni napustiti mjesto na kratko vrijeme, radi vlastite sigurnosti svoje i sigurnosti ovoga naroda. Htio bih reći svima onima s kojima imam posla da prepustih svoje vođenje poslova zastupnicima i bilježnicima koji će obavljati sav posao na brz i propisan način, i pobrinut će se da se svi dugovi moji poravnaju u pravo vrijeme, predavanjem imovine, ili drugačije, kako slučaj zatraži, ili kako okolnosti dopuste. Kad doznam da se oluja posve stišala, tad ću vam se opet vratiti.

2 A gledom na apogibli kroz koje sam pozvan prolaziti, one mi izgledaju sasvim neznatne, pošto bzavist i gnjev ljudski bijahu stalna sudbina moja sve dane života mojega; a iz kojeg razloga čini se tajnovito, osim ako ne bijah codređen otprije postanka svijeta za neki dobar cilj, ili loš, kako god to odaberete nazvati. Prosudite sami. Bog znade sve to, bilo to dobro ili loše. No ipak, duboka je voda ona u kojoj sam vičan plivati. Sve to postade drugom naravi mojom; i osjećam, poput Pavla, da sam ushićen dtegobama; jer do današnjega me dana Bog otaca mojih izbavljaše iz svih njih, i izbavljat će me od sada nadalje; jer evo, i gle, pobijedit ću nad svim neprijateljima svojim, jer Gospod Bog reče to.

3 Nek se svi sveci raduju, stoga, i neka budu silno veseli; jer Izraelov je aBog njihov Bog, i on će odmjeriti pravednu naknadu kao nagradu na glave svih tlačitelja njihovih.

4 I opet, zaista ovako govori Gospod: Neka rad na ahramu mojemu, i sva djela koja vam odredih, budu nastavljeni i ne prestanu; i nek se bmarljivost vaša, i ustrajnost vaša, i strpljivost, i djela vaša udvostruče, i nećete nipošto izgubiti nagradu svoju, govori Gospod nad Vojskama. I ako vas cprogone, tako oni proganjahu proroke i pravedne ljude koji bijahu prije vas. Za sve ovo postoji nagrada na nebu.

5 I opet, dajem vam riječ gledom na akrštenje za bmrtve vaše.

6 Zaista, ovako vam govori Gospod o mrtvima vašim: Kad se tko od vas akrsti za mrtve svoje, nek tu bude bzapisničar, i nek on bude očevidac krštenja vaših; neka sluša ušima svojim, kako bi mogao svjedočiti u istini, govori Gospod;

7 Kako bi u svim zapisivanjima vašim to bilo azapisano na nebu; što god bsvežete na zemlji, bilo svezano na nebu; što god razriješite na zemlji, bilo razriješeno na nebu;

8 Naime, uskoro ću aobnoviti mnogo toga na zemlji što spada na bsvećeništvo, govori Gospod nad Vojskama.

9 I opet, nek se svi azapisnici drže u redu, kako bi se mogli staviti u pismohranu svetoga hrama mojega, kako bi se čuvali u sjećanju iz naraštaja u naraštaj, govori Gospod nad Vojskama.

10 Reći ću svim svecima kako željah, silno velikom željom, obratiti im se s propovjedaonice o temi krštenja za mrtve, sljedećeg Šabata. No, pošto je izvan moći moje učiniti tako, pisat ću riječ Gospodnju s vremena na vrijeme, o toj temi, i slati vam to poštom, kao i o mnogo toga drugoga.

11 Sada zaključujem pismo svoje za ovaj put, radi nedostatka više vremena; jer neprijatelj je u pripravnosti, i kao što Spasitelj reče, aknez ovoga svijeta dolazi, ali on nema ništa u meni.

12 Gle, moja je molitva Bogu da se svi vi spasite. I potpisujem se kao sluga vaš u Gospodu, prorok i avidjelac Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.

Joseph Smith.