Sveta pisma
Nauk i savezi 92
Fusnote
Tema

Odsjek 92

Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 15. ožujka 1833. Objava upućuje Fredericka G. Williamsa, koji nedavno bijaše postavljen za savjetnika Josephu Smithu, o njegovim dužnostima u Ujedinjenoj tvrtci (vidi zaglavlja odsjeka 78 i 82).

1–2, Gospodin daje zapovijed gledom na primanje u ujedinjeni red.

1 Zaista, ovako govori Gospod, dajem aujedinjenom redu, osnovanom u skladu sa zapovijedi prethodno danom, objavu i zapovijed gledom na slugu svojega Fredericka G. Williamsa, da ga primite u red. Što govorim jednomu govorim svima.

2 I opet, kažem tebi slugo moj Frederiče G. Williamse, bit ćeš živi član u ovome redu; i u onoj mjeri u kojoj budeš vjeran u obdržavanju svih prijašnjih zapovijedi bit ćeš blagoslovljen zauvijek. Amen.