Sveta pisma
Nauk i savezi 47
Fusnote
Tema

Odsjek 47

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 8. ožujka 1831. John Whitmer, koji je već služio kao prorokov bilježnik, u početku je oklijevao kad je od njega bilo zatraženo da služi kao povjesničar i zapisničar Crkve, zamjenjujući Olivera Cowderyja. Napisao je: »Radije ne bih to činio, ali opazio sam da volja Gospodnja treba biti izvršena, i ako on to želi, ja želim da on to očituje kroz Josepha vidioca.« Nakon što je Joseph Smith primio ovu objavu, John Whitmer je prihvatio svoju dodijeljenu službu i služio u njoj.

1–4, John Whitmer je određen da vodi povijest Crkve i piše za proroka.

1 Gle, potrebno je po meni da sluga moj John piše i vodi redovitu apovijest, i pomaže tebi, slugo moj Josephe, u prepisivanju svega što će ti biti dano, sve dok ne bude pozvan na daljnje dužnosti.

2 Opet, zaista kažem ti da on može također uzdizati glas svoj na sastancima, kad god to bude potrebno.

3 I opet, kažem ti, bit će mu povjereno da vodi crkveni zapis i povijest neprestance; jer Olivera Cowderyja postavih na drugu službu.

4 Stoga, bit će mu dano, ukoliko bude vjeran, od aTješitelja, da zapisuje ovo. Upravo tako. Amen.