Sveta pisma
Nauk i savezi 49
Fusnote
Tema

Odsjek 49

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Sidneyju Rigdonu, Parleyju P. Prattu i Lemanu Copleyju u Kirtlandu, Ohio, 7. svibnja 1831. Leman Copley je prigrlio evanđelje, ali se još uvijek pridržavao nekih od učenja vjere Shakera [Drhtavci] (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Ujedinjeno društvo vjernika u Kristovo drugo pojavljivanje]), kojima je nekoć pripadao. Neka od vjerovanja Shakera bila su da se Kristov Drugi dolazak već dogodio i da se on pojavio u liku žene, Ann Lee. Oni nisu smatrali da je krštenje vodom neophodno. Odbacili su brak i vjerovali u život u potpunom celibatu. Neki su Shakeri također zabranjivali prehranu mesom. Kao uvod ovoj objavi povijest Josepha Smitha navodi: »Kako bih imao savršenije razumijevanje o ovoj temi zapitah Gospoda i primih sljedeće.« Objava pobija neka od temeljnih načela grupe Shakera. Prije spomenuta braća odnijela su primjerak objave zajednici Shakera (blizu Clevelanda, Ohio) i pročitala im je u potpunosti, no ona je bila odbačena.

1–7, Dan i sat Kristova dolaska ostat će nepoznati dok on ne dođe; 8–14, Ljudi se moraju pokajati, vjerovati evanđelju, i pokoravati se uredbama kako bi stekli spasenje; 15–16, Brak je određen od Boga; 17–21, Odobreno je jesti meso; 22–28, Sion će cvjetati i Lamanci će cvasti kao ruža prije Drugog dolaska.

1 Poslušajte riječ moju, sluge moji Sidney, i Parley, i Lemane; jer gle, zaista kažem vam, dajem vam zapovijed da pođete i apropovijedate evanđelje moje što ga primiste, i to onako kako ga primiste, Shakerima.

2 Gle, kažem vam da oni žele saznati istinu djelomično, ali ne svu, jer nisu aispravni preda mnom i moraju se svakako pokajati.

3 Stoga šaljem vas, sluge moji Sidney i Parley, da im propovijedate evanđelje.

4 I sluga moj Leman bit će zaređen za ovo djelo, da bi mogao raspravljati s njima, ne prema onome što primi od njih, već prema onome što ćete ga apodučiti vi, sluge moji; i čineći tako ja ću ga blagosloviti, u protivnom neće napredovati.

5 Ovako govori Gospod; jer ja sam Bog, i aposlah svoga Jedinorođenog Sina na svijet za botkupljenje svijeta, i odredih da onaj tko ga primi bude spašen, a onaj tko ga ne primi bit će cproklet —

6 I oni učiniše aSinu Čovječjemu onako kako im se prohtije; i on uze moć svoju s bdesne strane cslave svoje, i sad vlada na nebesima, i vladat će sve dok ne siđe na zemlju staviti sve neprijatelje dpod noge svoje, a to je vrijeme posve blizu —

7 Ja, Gospod Bog, izrekoh to; no, ni sat ni adan nijedan čovjek ne pozna, niti anđeli na nebu, niti će oni znati sve dok on ne dođe.

8 Stoga želim da se svi ljudi pokaju, jer svi su pod agrijehom, osim onih koje sačuvah za sebe, bsvetih ljudi za koje vi ne znate.

9 Stoga, kažem vam da vam poslah vječni asavez svoj, i to onaj što bijaše od početka.

10 A ono što obećah ja tako ispunih, i anarodi će se zemaljski bpokloniti tome; i ako ne sami po sebi, past će dolje, jer ono što je sad uzvišeno samo po sebi bit će cponiženo silom.

11 Stoga dajem vam zapovijed da apođete među ove ljude, i kažete im, poput apostola mojega iz davnine, čije ime bijaše Petar:

12 Vjerujte u ime Gospodina Isusa, koji bijaše na zemlji, i koji će doći, početak i svršetak;

13 aPokajte se i krstite u ime Isusa Krista, prema svetoj zapovijedi, za otpust grijeha;

14 I tko god učini ovo primit će adar Duha Svetoga polaganjem bruku starješina crkve.

15 I opet, zaista kažem vam, tko god azabranjuje ženidbu nije zaređen od Boga, jer bbrak je određen od Boga čovjeku.

16 Stoga, zakonito je da on ima jednu aženu, i njih će dvoje biti bjedno tijelo, a sve to da bi czemlja ispunila cilj stvaranja svojega;

17 I da bi ona bila ispunjena mjerom čovjeka, u skladu sa astvaranjem njegovim bprije nego što svijet bijaše stvoren.

18 I tko god anaređuje uzdržavanje od bmesa, da ga čovjek ne smije jesti, nije zaređen od Boga.

19 Jer gle, azvijeri poljske i ptice nebeske, i ono što dolazi iz zemlje, određeno je za korištenje čovjeka za hranu i za odjeću, i da bi on imao u obilju.

20 No, nije dano da jedan čovjek aposjeduje ono što je iznad drugoga, stoga bsvijet leži u grijehu.

21 I jao čovjeku koji aprolijeva krv ili koji rasipa meso, a nema potrebe.

22 I opet, zaista kažem vam, Sin Čovječji ne adolazi u obličju žene, niti čovjeka što putuje zemljom.

23 Stoga, ne budite aobmanuti, već nastavite u postojanosti, biščekujući da se nebesa potresu, i zemlja da uzdrhti i tetura tamo i amo poput pijanca, i cdoline da se povise, a dgore da se snize, i neravna mjesta da postanu ravna — i sve to kad anđeo zatrubi etrubljom svojom.

24 No, prije nego što veliki dan Gospodnji dođe aJakov će cvjetati u divljini, a Lamanci će bcvasti poput ruže.

25 Sion će acvjetati po bbrežuljcima i radovati se na gorama, i skupljat će se zajedno na mjesto koje odredih.

26 Gle, kažem vam, pođite kako vam zapovjedih; pokajte se za sve grijehe svoje; aištite i primit ćete; kucajte i otvorit će vam se.

27 Gle, ja ću ići pred vama i biti azalaznica vaša; i bit ću bmeđu vama, i nećete biti cpostiđeni.

28 Gle, ja sam Isus Krist, i dolazim abrzo. Upravo tako. Amen.