Pomoć pri proučavanju
Isus Krist


Isus Krist

Krist (grčka riječ) i Mesija (hebrejska riječ) znače »pomazanik«. Isus Krist je Prvorođenac Očev u duhu (Heb 1:6; NiS 93:21). On je Jedinorođenac Očev u tijelu (Iv 1:14; 3:16). On je Jahve (NiS 110:3–4) i bio je predodređen za svoj veliki poziv prije stvaranja svijeta. Pod vodstvom Oca Isus je stvorio zemlju i sve na njoj (Iv 1:3, 14; Mojs 1:31–33). Rodio se od Marije u Betlehemu, živio je bezgrešnim životom i izvršio savršeno pomirenje za grijehe cijelog ljudskog roda prolijevajući svoju krv i dajući svoj život na križu (Mt 2:1; 1 Ne 11:13–33; 3 Ne 27:13–16; NiS 76:40–42). Ustao je od mrtvih, osiguravajući tako konačno uskrsnuće za cijeli ljudski rod. Kroz Isusovo Pomirenje i Uskrsnuće oni koji se pokaju za svoje grijehe i pokoravaju se Božjim zapovijedima mogu živjeti vječno s Isusom i Ocem (2 Ne 9:10–12; 21–22; NiS 76:50–53, 62).

Isus Krist je najznačajnije biće ikad rođeno na ovoj zemlji. Njegov je život savršen primjer toga kako bi cijeli ljudski rod trebao živjeti. Sve molitve, blagoslovi i svećeničke uredbe trebaju se činiti u njegovo ime. On je Gospodar gospodarā, Kralj kraljeva, Stvoritelj, Spasitelj i Bog cijele zemlje.

Isus Krist će doći ponovno u moći i slavi da vlada na zemlji tijekom Tisućljetnice. U posljednji će dan on suditi cijelom ljudskom rodu (Al 11:40–41; JS–M 1).

Sažetak njegovog života (u slijedu događaja)

Glava Crkve

Kristova ukazanja nakon smrti

Kristovo predsmrtničko postojanje

Ovlast

Prauzori ili simboli Krista

Primjer Isusa Krista

Proroštva o rođenju i smrti Isusa Krista

Slava Isusa Krista

Sudac

Svjedočanstvo izneseno o Isusu Kristu

Tisućljetna Kristova vladavina

Uzimanje imena Isusa Krista na sebe