Sveta pisma
Nauk i savezi 17
Fusnote
Tema

Odsjek 17

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Oliveru Cowderyju, Davidu Whitmeru i Martinu Harrisu u Fayetteu, New York, u lipnju 1829. prije njihovog razgledanja urezanih ploča što sadržavahu zapis Mormonove knjige. Joseph i njegov pisar Oliver Cowdery doznaše iz prevođenja ploča Mormonove knjige da će tri naročita svjedoka biti imenovana (vidi Eter 5:2–4; 2 Nefi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer i Martin Harris bijahu potaknuti nadahnutom željom da budu ta tri naročita svjedoka. Prorok je pitao kod Gospoda, i ova objava bijaše dana kao odgovor kroz Urim i Tumim.

1–4, Vjerom će trojica svjedoka vidjeti ploče i druge svete predmete; 5–9, Krist svjedoči o božanskom podrijetlu Mormonove knjige.

1 Gle, kažem vam da se morate osloniti na riječ moju, a ako to učinite s cjelovitom namjerom srca, moći ćete arazgledati bploče, i također naprsnik, cmač Labanov, dUrim i Tumim koji bijahu dani ebratu Jaredovu na gori, kad on razgovaraše s Gospodom flicem u lice, te gčudesne smjerokaze koji bijahu dani Lehiju dok on bijaše u divljini, u graničnim predjelima hCrvenoga mora.

2 I vjerom ćete svojom zadobiti njihovo razgledanje, i to onom vjerom koju imahu proroci iz davnine.

3 A nakon što zadobijete vjeru, i vidite ih svojim očima, asvjedočit ćete o njima moću Božjom;

4 I to ćete činiti kako sluga moj Joseph Smith ml. ne bi bio uništen, kako bih ja ostvario pravedne nakane svoje za djecu ljudsku u ovom djelu.

5 I svjedočit ćete da ih vidjeste, baš kao što ih sluga moj Joseph Smith ml. vidje; jer on ih mojom moću vidje, i to je zato što imaše vjeru.

6 I on prevede aknjigu, i to onaj bdio koji mu ja zapovjedih, i baš kao što Gospod vaš i Bog vaš živi, to je istinito.

7 Dakle, vi primiste istu moć, i istu vjeru, i isti dar kao i on;

8 A izvršite li ove posljednje zapovijedi moje, koje vam dadoh, avrata pakla neće vas nadvladati; jer bmilost je moja dostatna za vas, i vi ćete biti cuzdignuti u posljednji dan.

9 I ja, Isus Krist, aGospod vaš i Bog vaš, izgovorih ovo vama, da bih mogao ostvariti pravedne nakane svoje za djecu ljudsku. Amen.