Sveta pisma
Nauk i savezi 95
Fusnote
Tema

Odsjek 95

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 1. lipnja 1833. Ova je objava nastavak božanskih uputa da se izgradi kuća za štovanje i poduku, dom Gospodnji (vidi odsjek 88:119–136).

1–6, Sveci su ukoreni jer propustiše izgraditi dom Gospodnji; 7–10, Gospod želi iskoristiti dom svoj kako bi podario narodu svojem moć s visina; 11–17, Dom treba biti posvećen kao bogoštovno mjesto i za školu apostola.

1 Zaista, ovako govori Gospod vama koje ljubim, a koje ljubim njih također akorim da bi im grijesi njihovi mogli biti boprošteni, jer s prijekorom pripravljam put za cizbavljenje njihovo u svemu od dnapasti, a ja vas ljubljah —

2 Stoga, morate svakako biti ukoreni i stajati prekoreni pred licem mojim;

3 Jer sagriješiste protiv mene vrlo teškim grijehom, u tome što ne uzeste u obzir veliku zapovijed u svemu, koju vam dadoh gledom na gradnju adoma mojega;

4 Za pripravu kojom mislim pripraviti apostole svoje da aobrezuju vinograd moj po posljednji put, kako bih mogao ostvariti bneobičan čin svoj, kako bih mogao cizliti Duh svoj na svako tijelo —

5 No gle, zaista kažem vam, ima ih mnogo koji su zaređeni među vama, koje ja pozvah, no malo ih je od njih aizabrano.

6 Oni što nisu izabrani sagriješiše vrlo teškim grijehom, u tome što hodaju u atami o podnevu.

7 I s ovim vam razlogom dadoh zapovijed da sazovete asvečano zborovanje svoje, kako bi bpostovi vaši i tugovanje vaše uzišli u uši Gospoda cSabaota, što je protumačeno, dstvoritelj prvoga dana, početak i svršetak.

8 Da, zaista kažem vam, dadoh vam zapovijed da izgradite dom, i u tom domu mislim apodariti onima koje izabrah moć s visina;

9 Naime, ovo je aobećanje Očevo vama; zato vam zapovijedam da ostanete, baš kao apostoli moji u Jeruzalemu.

10 Ipak, sluge moji sagriješiše vrlo teškim grijehom; i asukobi nastadoše u bškoli proroka; što bijaše veoma bolno za mene, govori Gospod vaš; zato ih odaslah da budu ukoreni.

11 Zaista kažem vam, volja je moja da izgradite dom. Budete li obdržavali zapovijedi moje imat ćete moć da ga izgradite.

12 Ne budete li aobdržavali zapovijedi moje, bljubav Očeva neće nastaviti s vama, zato ćete hoditi u tami.

13 Evo ovdje je mudrost, i misao Gospodnja — neka dom bude izgrađen, ne po uzoru na svijet, jer ne dajem vam da živite po uzoru na svijet;

14 Zato, neka on bude izgrađen po uzoru što ću ga pokazati trojici od vas, koje ćete postaviti i zarediti za tu moć.

15 I veličina će njegova biti pedeset i pet stopa u širinu, i nek bude šezdeset pet stopa u dužinu, u unutarnjoj prostoriji njegovoj.

16 I neka niži dio unutarnje prostorije bude posvećen meni za sakramentalni prinos vaš, i za propovijedanje vaše, i post vaš, i moljenje vaše, i aprinošenje najsvetijih želja vaših meni, govori Gospod vaš.

17 I neka viši dio unutarnje prostorije bude posvećen meni za školu apostola mojih, govori Sin aAhman; ili, drugim riječima, Alfus; ili, drugim riječima, Omegus; to jest Isus Krist bGospod vaš. Amen.