Sveta pisma
Nauk i savezi 8
Fusnote
Tema

Odsjek 8

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Oliveru Cowderyju, u Harmonyju, Pennsylvania, u travnju 1829. Tijekom prevođenja Mormonove knjige Oliver, koji je nastavio služiti kao pisar, pišući po prorokovu diktatu, zaželje biti podaren darom prevođenja. Gospod je odgovorio na njegovu prošnju udjeljujući ovu objavu.

1–5, Objava dolazi moću Duha Svetoga; 6–12, Spoznaja o otajstvima Božjim i moć prevođenja drevnih zapisa dolaze vjerom.

1 aOlivere Cowderyju, zaista, zaista, kažem ti, kao što je sigurno da Gospod živi, koji je Bog tvoj i Otkupitelj tvoj, upravo ćeš tako sigurno primiti bspoznaju o onome što god czaišteš u vjeri, iskrena srca, vjerujući da ćeš primiti spoznaju o urezima starinskih dzapisa, koji su drevni, koji sadrže one dijelove Pisama mojih o kojima bijaše govoreno eočitovanjem Duha mojega.

2 Da, gle, areći ću ti u umu tvojemu i u bsrcu tvojemu, cDuhom Svetim, koji će doći na te i koji će boraviti u srcu tvojemu.

3 Evo gle, ovo je duh objave; gle, ovo je duh kojim Mojsije provede djecu Izraelovu kroz aCrveno more po suhu tlu.

4 Dakle, to je dar tvoj; prioni uz njega, i blagoslovljen si ti, jer on će te izbaviti iz ruku neprijatelja tvojih, kad bi te oni, da nije tako, ubili i doveli dušu tvoju do uništenja.

5 O, sjeti se ovih ariječi, i obdržavaj zapovijedi moje. Sjeti se, to je dar tvoj.

6 Evo, to nije jedini dar tvoj; jer ti imaš još jedan dar, a to je dar Aronov; gle, on ti kaza mnogo toga;

7 Gle, nema druge moći, doli moći Božje, koja može učiniti da taj dar Aronov bude s tobom.

8 Zato ne sumnjaj, jer to je dar Božji; i ti ćeš ga držati u rukama svojim i činiti čudesna djela; i nikakva moć neće biti sposobna uzeti ga iz ruku tvojih, jer to je djelo Božje.

9 I zato, što god zaišteš od mene da ti kažem pomoću toga, to ću ti udijeliti, i imat ćeš spoznaju o tome.

10 Sjeti se da bez avjere ne možeš učiniti ništa; zato pitaj s vjerom. Ne poigravaj se ovim; ne btraži ono što ne smiješ.

11 Pitaj kako bi mogao upoznati otajstva Božja, i kako bi mogao aprevoditi i primati spoznaju iz svih onih drevnih zapisa što bijahu skriveni, koji su sveti; i prema vjeri tvojoj bit će ti učinjeno.

12 Gle, ja sam onaj koji ti reče ovo; i ja sam isti onaj koji ti govoraše od početka. Amen.