Sveta pisma
Nauk i savezi 28
Fusnote
Tema

Odsjek 28

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Oliveru Cowderyju u Fayetteu, New York, u rujnu 1830. Hiram Page, član Crkve, imao je određeni kamen i tvrdio je da prima objave pomoću njega gledom na izgradnju Siona i red u Crkvi. Nekoliko je članova bilo obmanuto tim tvrdnjama, a čak su i na Olivera Cowderyja pogrešno utjecale. Neposredno prije zakazanog sabora prorok je žarko upitao Gospoda gledom na to i uslijedila je ova objava.

1–7, Joseph Smith obnaša ključeve otajstava i samo on prima objave za Crkvu; 8–10, Oliver Cowdery treba propovijedati Lamancima; 11–16, Sotona je obmanuo Hirama Pagea i dao mu lažne objave.

1 Gle, kažem ti, aOlivere, bit će ti dano da će te crkva čuti u svemu što ih god budeš bpodučavao kroz cTješitelja, gledom na objave i zapovijedi koje dadoh.

2 No gle, zaista, zaista, kažem ti, anitko neće biti postavljen da prima zapovijedi i objave u ovoj crkvi osim sluge mojega bJosepha Smitha ml., jer on ih prima isto kao Mojsije.

3 A ti ćeš biti poslušan onome što ću mu ja dati, baš kao aAron, i navješćivati crkvi vjerno zapovijedi i objave, s moću i bovlašću.

4 I budeš li ikada vođen Tješiteljem da agovoriš ili podučavaš, ili uvijek putem zapovijedi crkvi, možeš to činiti.

5 No, nećeš pisati putem zapovijedi, već prema mudrosti;

6 I nećeš zapovijedati onome tko je tebi na čelu, i na čelu crkve;

7 Jer dadoh njemu aključeve botajstava, i objava koje su zapečaćene, sve dok im ne postavim drugog umjesto njega.

8 A sad gle, kažem ti da pođeš k aLamancima i propovijedaš im bevanđelje moje; i ukoliko oni prime učenja tvoja, učinit ćeš da crkva moja bude uspostavljena među njima; i imat ćeš objave, no ne zapisuj ih kao zapovijed.

9 A sad gle, kažem ti da nije objavljeno, i nitko ne zna gdje će agrad bSion biti izgrađen, ali će to biti dano kasnije. Gle, kažem ti da će to biti na granici blizu Lamanaca.

10 Nećeš otići iz ovoga mjesta sve do nakon sabora; a sluga će moj Joseph biti postavljen da predsjedava nad saborom glasom njegovim, i ono što ti on kaže ti ćeš govoriti.

11 I opet, uzet ćeš brata svojega Hirama Pagea, ati i on nasamo, i reći mu da ono što on zapisa s onoga kamena nije od mene, i da ga bSotona cobmanjuje;

12 Jer gle, to mu nije bilo povjereno, niti će išta biti povjereno ikome u ovoj crkvi protivno savezima crkve.

13 Jer sve mora biti učinjeno s redom, i azajedničkom suglasnošću u crkvi, molitvom vjere.

14 A ti ćeš pomoći razriješiti sve ovo u skladu sa savezima crkve, prije nego što kreneš na put svoj među Lamance.

15 I bit će ti adano od vremena kada kreneš, do vremena kad se vratiš, što ćeš činiti.

16 I ti moraš otvarati usta svoja u svakom trenutku, navješćujući evanđelje moje zvukom radovanja. Amen.