Sveta pisma
Nauk i savezi 81
Fusnote
Tema

Odsjek 81

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, 15. ožujka 1832. Frederick G. Williams pozvan je da bude veliki svećenik i savjetnik u Predsjedništvu velikog svećeništva. Povijesni zapisi pokazuju da je ova objava, kad bijaše primljena u ožujku 1832., pozivala Jessea Gausea u službu savjetnika Josephu Smithu u Predsjedništvu. Međutim, kad on nije nastavio na način dosljedan ovome imenovanju, poziv naknadno bijaše prebačen na Fredericka G. Williamsa. Objava (iz ožujka 1832) treba biti smatrana korakom prema formalnom uspostavljanju Prvog predsjedništva, naročito tražeći službu savjetnika u tom tijelu i objašnjavajući dostojanstvo imenovanja. Brat Gause služaše neko vrijeme, ali bijaše isključen iz Crkve u prosincu 1832. Brat Williams bijaše zaređen u navedenu službu 18. ožujka 1833.

1–2, Prvo predsjedništvo uvijek obnaša ključeve kraljevstva; 3–7, Bude li Frederick G. Williams vjeran u svojem službeništvu, imat će vječni život.

1 Zaista, zaista, kažem tebi slugo moj Frederiče G. Williamse: Slušaj glas onoga koji govori, riječ Gospoda Boga svojega, i poslušaj poziv kojim si pozvan, i to da budeš aveliki svećenik u crkvi mojoj, i savjetnik sluzi mojemu Josephu Smithu ml;

2 Kojemu ja dadoh aključeve kraljevstva, koji uvijek pripadaju bPredsjedništvu velikoga svećeništva:

3 Zato, zaista ga priznajem i blagoslovit ću ga, a također i tebe, ukoliko budeš vjeran u savjetovanju u službi koju ti dodijelih, u molitvi uvijek, naglas i u srcu svome, na javnom mjestu i u skrovitosti, također u službeništvu svome u proglašavanju evanđelja u zemlji živih, i među braćom svojom.

4 I čineći to činit ćeš najveće dobro bližnjima svojim, i promicat ćeš aslavu onoga koji je Gospod tvoj.

5 Stoga, budi vjeran; stoj u službi koju ti dodijelih; apomaži slabima, uzdiži ruke koje su ovješene, i bjačaj cklecava koljena.

6 I budeš li vjeran do svršetka imat ćeš krunu abesmrtnosti, i bvječnog života u cdvorima koje pripravih u kući Oca svojega.

7 Evo, i gle, ovo su riječi Alfe i Omege, to jest Isusa Krista. Amen.