Sveta pisma
Nauk i savezi 70
Fusnote
Tema

Odsjek 70

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, 12. studenog 1831. Prorokova povijest navodi da četiri posebna sabora bijahu održana od 1. do 12. studenoga uključivo. Na posljednjem od tih skupova velika važnost objava koje će kasnije biti objavljene kao knjiga Book of Commandments (Knjiga zapovijedi), a zatim kao Nauk i savezi, bijaše razmatrana. Ova objava bijaše dana nakon što je sabor glasao da su objave »vrijedne Crkvi kao bogatstva cijele zemlje«. Povijest Josepha Smitha spominje objave kao »temelj Crkve u ovim posljednjim danima, i dobrobit svijetu, pokazujući kako su ključevi otajstava kraljevstva Spasitelja našega ponovno povjereni čovjeku«.

1–5, Upravitelji su postavljeni radi objavljivanja objava; 6–13, Oni koji rade u duhovnim stvarima dostojni su plaće svoje; 14–18, Sveci trebaju biti ravnopravni u vremenitim stvarima.

1 Gledajte, i poslušajte, o vi žitelji Siona, i svi vi narode Crkve moje koji ste daleko, i čujte riječ Gospodnju koju dajem sluzi svojemu Josephu Smithu ml., a i sluzi svojemu Martinu Harrisu, a i sluzi svojemu Oliveru Cowderyju, a i sluzi svojemu Johnu Whitmeru, a i sluzi svojemu Sidneyju Rigdonu, a i sluzi svojemu Williamu W. Phelpsu, kao zapovijed njima.

2 Naime, dajem im zapovijed; stoga poslušajte i čujte, jer ovako govori Gospod njima —

3 Ja, Gospod, postavih njih, i zaredih ih da budu aupravitelji nad objavama i zapovijedima koje im dadoh, i koje ću im kasnije dati;

4 A izvješće o ovom upravništvu tražit ću od njih u dan suda.

5 Stoga, ja im odredih, i ovo je posao njihov u Crkvi Božjoj, da upravljaju njima i svime što je vezano za njih, da, dobitima od njih.

6 Stoga, zapovijed im dajem da ne daju to Crkvi, niti svijetu;

7 Ipak, u onoj mjeri u kojoj prime više nego što je potrebno za potrebe njihove i želje njihove, to će biti predano u aspremište moje;

8 I dobiti će biti posvećene za žitelje Siona, i za naraštaje njihove, u onoj mjeri u kojoj oni postanu abaštinici u skladu sa zakonima kraljevstva.

9 Gle, ovo je ono što Gospod traži od svakog čovjeka u aupravništvu njegovom, baš kao što ja, Gospod, odredih ili ću kasnije odrediti svakom čovjeku.

10 I gle, nitko nije izuzet od ovoga zakona tko pripada crkvi živoga Boga;

11 Da, niti biskup, niti azastupnik koji vodi Gospodnje spremište, niti onaj koji je postavljen za upravništvo nad vremenitim stvarima.

12 Onaj koji je postavljen da upravlja duhovnim stvarima, taj je adostojan plaće svoje, baš kao i oni koji su postavljeni za upravništvo da upravljaju u vremenitim stvarima;

13 Da, još i obilnije, a to im se obilje umnožava kroz očitovanja Duha.

14 Ipak, u vremenitim stvarima svojim bit ćete aravnopravni, i to ne nerado, inače će obilje očitovanjā Duha biti uskraćeno.

15 Evo, ovu azapovijed dajem slugama svojim za korist njihovu dok ostaju, kao očitovanje blagoslova mojih na glavama njihovim, i kao nagradu za bmarljivost njihovu, te za sigurnost njihovu;

16 Za hranu i za aodjeću; za baštinu; za kuće i za zemljišta, u kakve ih god prilike ja, Gospod, postavim, i kamo ih god ja, Gospod, pošaljem.

17 Jer oni bijahu vjerni nad amnogo toga, i postupahu dobro u onoj mjeri u kojoj nisu griješili.

18 Gle, ja, Gospod, amilosrdan sam i blagoslovit ću ih, i oni će ući u radost svega ovoga. Upravo tako. Amen.