Sveta pisma
Nauk i savezi 56
Fusnote
Tema

Odsjek 56

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 15. lipnja 1831. Ova objava kori Ezru Thayrea jer nije poslušao prošlu objavu (»zapovijed« koja se spominje u stihu 8), koju je Joseph Smith primio za njega, upućujući Thayrea o njegovim dužnostima na farmi Fredericka G. Williamsa, gdje je živio. Sljedeća objava također opoziva Thayreov poziv da putuje u Missouri s Thomasom B. Marshom (vidi odsjek 52:22).

1–2, Sveci moraju uzeti svoj križ i slijediti Gospoda kako bi stekli spasenje; 3–13, Gospod zapovijeda i opoziva, a neposlušni su odbačeni; 14–17, Jao bogatima koji neće pomagati siromašnima, i jao siromašnima čija srca nisu skršena; 18–20, Blagoslovljeni su siromašni koji su čisti u srcu, jer oni će baštiniti zemlju.

1 Poslušajte, o vi narode koji se adiči imenom mojim, govori Gospod Bog vaš; jer gle, srdžba je moja raspaljena protiv buntovnika, i oni će upoznati ruku moju i jarost moju u dan bpohoda i gnjeva nad narodima.

2 I onaj koji neće uzeti akriž svoj i bslijediti me, i obdržavati zapovijedi moje, taj neće biti spašen.

3 Gle, ja, Gospod, zapovijedam; a onaj koji se neće apokoriti bit će bodbačen u pravo vrijeme moje, nakon što zapovjedih, a zapovijed je prekršena.

4 Stoga ja, Gospod, zapovijedam i aopozivam, kako mi se čini dobro; i sve će ovo biti stavljeno na glave bbuntovnika, govori Gospod.

5 Stoga opozivam zapovijed koja bijaše dana slugama mojim aThomasu B. Marshu i Ezri Thayreu, i dajem novu zapovijed sluzi svojemu Thomasu, da putuje brzo u zemlju Missouri, i sluga će moj Selah J. Griffin također poći s njim.

6 Jer gle, opozivam zapovijed koja bijaše dana slugama mojim Selahu J. Griffinu i Newelu Knightu, uslijed tvrdovratosti naroda mojega koji je u Thompsonu, i pobuna njihovih.

7 Stoga, nek sluga moj Newel Knight ostane s njima; i koliko ih god želi ići može ići, koji su raskajani preda mnom, i on će ih voditi u zemlju koju ja odredih.

8 I opet, zaista kažem vam da se sluga moj Ezra Thayre mora pokajati za aoholost svoju, i za sebičnost svoju, i pokoriti se prijašnjoj zapovijedi koju mu dadoh gledom na mjesto na kojem živi.

9 I učini li on to, pošto neće biti podjela izvršenih na zemlji, bit će određen da ipak pođe u zemlju Missouri;

10 U protivnom, on će primiti novac što ga uplati, i napustit će mjesto, i bit će aisključen iz crkve moje, govori Gospod Bog nad vojskama;

11 A premda će nebo i zemlja uminuti, ove riječi neće auminuti, već će biti ispunjene.

12 A ako sluga moj Joseph Smith ml. mora svakako uplatiti novac, gle, ja, Gospod, platit ću to njemu ponovno u zemlji Missouri, da bi oni od kojih će on primiti mogli biti nagrađeni zauzvrat prema onomu što učine;

13 Jer prema onomu što učine primit će, i to u zemljama za baštinu svoju.

14 Gle, ovako govori Gospod narodu mojemu — ima mnogo toga što morate činiti i za što se morate pokajati; jer gle, grijesi vaši uziđoše do mene, i nisu oprošteni, zato što se nastojite asavjetovati na vlastite načine svoje.

15 I srca vaša nisu zadovoljna. I ne pokoravate se istini, već auživate u nepravednosti.

16 Jao vama abogataši, koji nećete bdati imetka svojega csiromašnima, jer će dbogatstvo vaše izjesti duše vaše; i ovo će biti tugovanje vaše u dan pohoda, i suda, i jarosti: eŽetva je prošla, ljeto je završilo, a duša moja nije spašena!

17 Jao vama asiromasi, čija srca nisu skršena, čiji duhovi nisu raskajani, i čiji trbusi nisu zadovoljni, i čije se ruke ne zaustavljaju u grabljenju dobara drugih ljudi, čije su oči pune bpohlepe, i koji nećete raditi vlastitim rukama svojim!

18 No blagoslovljeni su asiromašni koji su čisti u srcu, čija su srca bskršena, i čiji su duhovi raskajani, jer će vidjeti kako ckraljevstvo Božje dolazi u moći i velikoj slavi na izbavljenje njihovo; jer će obilje dzemlje biti njihovo.

19 Jer gle, Gospod će doći, i aplaća će njegova biti s njime, i on će nagraditi svakog čovjeka, i siromašni će se radovati;

20 A naraštaji će njihovi abaštiniti zemlju iz naraštaja u naraštaj, u vijeke vjekova. I sada vam okončavam govoriti. Upravo tako. Amen.