Sveta pisma
Nauk i savezi 136
Fusnote
Tema

Odsjek 136

Riječ i volja Gospodnja, dane po predsjedniku Brighamu Youngu u mjestu Winter Quarters, tabor Izraelov, narod Omaha, na zapadnoj obali rijeke Missouri, blizu Council Bluffsa, Iowa.

1–16, Objašnjeno je kako se tabor Izraelov treba urediti za putovanje prema zapadu; 17–27, Svecima je zapovjeđeno da žive prema brojnim evanđeoskim mjerilima; 28–33, Sveci trebaju pjevati, plesati, moliti se i učiti mudrost; 34–42, Proroci su ubijeni kako bi mogli biti čašćeni, a opaki osuđeni.

1 Riječ i volja Gospodnja gledom na Tabor Izraelov na putovanjima njihovim prema Zapadu:

2 Nek se sav narod aCrkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, i oni koji putuju s njima, rasporede u družine, uz savez i obećanje da će obdržavati sve zapovijedi i propise Gospoda Boga našega.

3 Nek se družine rasporede sa astotnicima, pedesetnicima, i desetnicima, s predsjednikom i dvojicom njegovih savjetnika na čelu njihovom, pod ravnanjem Dvanaestorice bapostola.

4 I ovo će biti asavez naš — da ćemo bhoditi u svim curedbama Gospodnjim.

5 Neka svaka družina pribavi za sebe sve zaprege, kola, zalihe, odjeću, i druge potrepštine za putovanje, koje mogu.

6 Kad se družine rasporede, neka pođu u snazi svojoj, da priprave za one koji će ostati.

7 Neka svaka družina, sa svojim zapovjednicima i predsjednicima, odluči koliko ih može poći sljedećeg proljeća; zatim neka izaberu dovoljan broj kršnih i sposobnih ljudi, da uzmu zaprege, sjemenje i poljodjelsko oruđe, da pođu kao pioniri kako bi pripremili sijanje proljetnih usjeva.

8 Neka svaka družina snosi jednak razmjer, prema udjelu imovine svoje, u uzimanju asiromašnih, budovica, csiročadi i obitelji onih što pođoše u vojsku, kako vapaji udovica i siročadi ne bi uzlazili u uši Gospoda protiv ovoga naroda.

9 Neka svaka družina pripremi kuće, i njive za uzgoj žitarica, za one koji će ostati ovdje u ovom razdoblju; i ovo je volja Gospodnja gledom na narod njegov.

10 Neka svaki čovjek iskoristi sav svoj utjecaj i imovinu kako bi preselio ovaj narod na mjesto gdje će Gospod smjestiti akolčić sionski.

11 I učinite li to čista srca, sa svom vjernošću, bit ćete ablagoslovljeni; bit ćete blagoslovljeni u svom sitnom i krupnom blagu, i u njivama svojim, i u kućama svojim, i u obiteljima svojim.

12 Neka sluge moji Ezra T. Benson i Erastus Snow osnuju družinu.

13 I neka sluge moji Orson Pratt i Wilford Woodruff osnuju družinu.

14 Također, neka sluge moji Amasa Lyman i George A. Smith osnuju družinu.

15 I postave predsjednike, i stotnike, i pedesetnike, i desetnike.

16 I neka sluge moji koji bijahu postavljeni pođu i poduče o ovoj volji mojoj svece, kako bi oni mogli biti spremni poći u zemlju mira.

17 Pođite putem svojim i činite kako vam rekoh, i ne bojte se neprijatelja svojih; jer oni neće imati moći da zaustave djelo moje.

18 Sion će biti aotkupljen u pravo vrijeme moje.

19 I bude li koji čovjek nastojao podizati sebe, a ne traži asavjet moj, neće imati nikakve moći, i ludost će njegova biti očitovana.

20 Traži; i aispunjavaj sva obećanja svoja uzajamna; i nemoj se blakomiti za onim što je brata tvojega.

21 aKlonite se zla da uzimate ime Gospodnje uzalud, jer ja sam Gospod Bog vaš, i to bBog otaca vaših, Bog Abrahamov i Izakov i Jakovljev.

22 aJa sam onaj koji izvede djecu Izraelovu iz zemlje Egipta; i ruka je moja ispružena u posljednjim danima, kako bih bspasio narod svoj Izraela.

23 Prestanite se asukobljavati jedni s drugima; prestanite govoriti bzlo jedni o drugima.

24 Prestanite s aopijanjem; i neka riječi vaše pridonose buzajamnom izgrađivanju.

25 Pozajmiš li od bližnjega svojega, vratit ćeš ono što si apozajmio; a ne možeš li platiti, tad pođi odmah i reci bližnjemu svojemu, da te ne bi osudio.

26 Nađeš li ono što bližnji tvoj aizgubi, marljivo ćeš tražiti sve dok mu ne izručiš to ponovno.

27 Bit ćeš amarljiv u čuvanju onoga što imaš, kako bi mogao biti mudar bupravitelj; naime, to je besplatan dar od Gospoda Boga tvojega, a ti si upravitelj njegov.

28 Ako si veseo, hvali Gospoda apjevanjem, glazbom, plesom, i bmolitvom hvale i czahvaljivanja.

29 Ako si ažalostan, prizivaj Gospoda Boga svojega prošnjom, kako bi duše vaše mogle biti bradosne.

30 Ne boj se neprijatelja svojih, jer oni su u rukama mojim i ja ću učiniti volju svoju s njima.

31 Narod moj mora biti aiskušan u svemu, kako bi se oni mogli pripraviti da prime bslavu koju imam za njih, i to slavu Siona; a onaj koji neće podnositi cprijekor nije dostojan kraljevstva mojega.

32 Neka onaj koji je neuk nauči amudrost bponizujući se i prizivajući Gospoda Boga svojega, kako bi se oči njegove otvorile da može vidjeti, i uši njegove otvorile da može čuti;

33 Jer aDuh je moj poslan u svijet da prosvijetli ponizne i raskajane, a na osudu bezbožnih.

34 Braća vaša odbaciše vas i svjedočanstvo vaše, i to narod koji vas aistjera;

35 I sad dolazi dan nevolje njihove, i to dani žalosti, poput žene koju uhvatiše trudi; i žalost će njihova biti velika, osim ako se brzo ne pokaju, da, vrlo brzo.

36 Jer oni ubijahu proroke, i one koji im bijahu poslani; i oni prolijevahu nevinu krv, koja vapi iz zemlje protiv njih.

37 Dakle, ne čudite se tome, jer još niste ačisti; još ne možete podnijeti slavu moju; no, vidjet ćete je budete li vjerni u obdržavanju svih riječi mojih koje vam bdadoh, od dana Adamovih do Abrahama, od Abrahama do Mojsija, od Mojsija do Isusa i apostola njegovih, i od Isusa i apostola njegovih do Josepha Smitha, koga pozvah pomoću canđela svojih, svojih slugu što poslužuju, i vlastitim glasom svojim s nebesa, da iznese na vidjelo djelo moje;

38 A taj temelj on položi, i bijaše vjeran; i ja ga uzeh k sebi.

39 Mnogi se čuđahu zbog smrti njegove; no bijaše nužno da on azapečati bsvjedočanstvo svoje ckrvlju svojom, kako bi mogao biti čašćen, i kako bi opaki mogli biti osuđeni.

40 Ne izbavih li vas od aneprijatelja vaših, samo tako što ostavih svjedočanstvo o imenu svojemu?

41 Evo, dakle, poslušajte, o vi narode acrkve moje; i vi starješine slušajte zajedno; vi primiste bkraljevstvo moje.

42 Budite marljivi u obdržavanju svih zapovijedi mojih, kako sudovi ne bi došli na vas, i vjera vam vaša propala, i neprijatelji vaši likovali nad vama. Dakle, ništa više zasad. Amen i Amen.