Sveta pisma
Nauk i savezi 106
Fusnote
Tema

Odsjek 106

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 25. studenog 1834. Ova je objava upućena Warrenu A. Cowderyju, starijem bratu Olivera Cowderyja.

1–3, Warren A. Cowdery je pozvan za mjesnog predsjedavajućeg službenika; 4–5, Drugi dolazak neće zateći djecu svjetla poput lopova; 6–8, Veliki blagoslovi slijede vjernu službu u Crkvi.

1 Volja je moja da sluga moj Warren A. Cowdery bude postavljen i zaređen kao predsjedavajući veliki svećenik nad crkvom mojom, u zemlji aFreedom i krajevima uokolo;

2 I propovijeda vječno evanđelje moje, te uzdiže glas svoj i upozorava ljude, ne samo u svojem mjestu, već i u susjednim okruzima;

3 I posveti sve vrijeme svoje tome uzvišenom i svetom pozivu, koji mu sada dajem, atražeći marljivo bkraljevstvo nebesko i pravednost njegovu, i sve potrebno bit će nadodano tome; jer cradnik je dostojan plaće svoje.

4 I opet, zaista kažem vam, adolazak se Gospodnji bbliži, i zatiče svijet poput clopova u noći —

5 Zato, opašite bokove svoje, da biste mogli biti djeca asvjetla, i taj vas dan neće bzateći poput lopova.

6 I opet, zaista kažem vam, bijaše radost na nebu kad se sluga moj Warren pokloni žezlu mojemu, i odijeli od spletkarenja ljudskih;

7 Zato, blagoslovljen je sluga moj Warren, jer ću mu iskazati milosrđe; i unatoč ataštini srca njegova, uzdignut ću ga ukoliko se ponizi preda mnom.

8 I dat ću mu amilost i uvjerenje pomoću kojih može stajati; a nastavi li biti vjeran svjedok i svjetlo crkvi, ja pripravih krunu za njega u bdvorima Oca svojega. Upravo tako. Amen.