Sveta pisma
Nauk i savezi 55
Fusnote
Tema

Odsjek 55

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Williamu W. Phelpsu, u Kirtlandu, Ohio, 14. lipnja 1831. William W. Phelps, tiskar, i obitelj njegova upravo stigoše u Kirtland, i prorok zatraži od Gospoda podatke o njemu.

1–3; William W. Phelps pozvan je i izabran da bude kršten, da bude zaređen za starješinu, i da propovijeda evanđelje; 4, On također treba pisati knjige za djecu u crkvenim školama; 5–6, On treba putovati u Missouri, koji će biti područje njegova rada.

1 Gle, ovako govori Gospod tebi, slugo moj Williame, da, i to Gospodar cijele azemlje, ti si pozvan i izabran; i nakon što budeš bkršten vodom, ako to učiniš okom uprtim na slavu moju, zadobit ćeš otpust grijeha svojih i primanje Svetoga Duha polaganjem cruku;

2 I tad ćeš biti zaređen rukom sluge mojega Josepha Smitha ml. da budeš starješina ovoj crkvi, da propovijedaš pokajanje i aotpust grijeha putem krštenja u ime Isusa Krista, Sina živoga Boga.

3 I na koga god položiš ruke svoje, bude li raskajan preda mnom, imat ćeš moć podijeliti Svetoga Duha.

4 I opet, bit ćeš zaređen da pomažeš sluzi mojemu Oliveru Cowderyju u vršenju djela tiskanja, te odabiranja i pisanja aknjiga za škole u ovoj crkvi, da bi malena djeca također mogla primiti poduku preda mnom kako je meni ugodno.

5 I opet, zaista kažem ti, iz ovog ćeš razloga krenuti na put svoj sa slugama mojim Josephom Smithom ml. i Sidneyjem Rigdonom, da bi mogao biti aposađen u zemlji baštine svoje za izvršavanje ovoga djela.

6 I opet, neka sluga moj Joseph Coe također krene na put svoj s njima. Ostatak će biti otkriven poslije, onako kako ja želim. Amen.