Sveta pisma
Nauk i savezi 32
Fusnote
Tema

Odsjek 32

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Parleyju P. Prattu i Zibi Petersonu, u Manchesteru, New York, početkom listopada 1830. Veliko zanimanje i želje osjećahu starješine gledom na Lamance, o čijim predskazanim blagoslovima Crkva bijaše doznala iz Mormonove knjige. Kao posljedica, prošnja bijaše upućena da Gospod izrazi svoju volju o tome trebaju li starješine biti poslani u ovo vrijeme k indijanskim plemenima na zapadu. Objava je uslijedila.

1–3, Parley P. Pratt i Ziba Peterson pozvani su propovijedati Lamancima i pratiti Olivera Cowderyja i Petera Whitmera ml; 4–5, Oni se trebaju moliti za razumijevanje Svetih pisama.

1 A sad gledom na slugu mojega aParleyja P. Pratta, gle, kažem mu, života mi mojega, hoću da on navješćuje evanđelje moje i buči od mene, i bude krotak i ponizna srca.

2 I ono što mu povjerih jest da apođe sa slugama mojim, Oliverom Cowderyjem i Peterom Whitmerom ml., u divljinu među bLamance.

3 A aZiba Peterson također će poći s njima; i ja ću sam poći s njima i biti bmeđu njima; a ja sam czagovornik njihov kod Oca, i ništa ih neće nadvladati.

4 I oni će poklanjati apažnju onome što je zapisano, i neće tvrditi da primaju ikakve druge bobjave; i molit će se uvijek da ja mogu crazotkriti to dshvaćanju njihovu.

5 I oni će poklanjati pažnju ovim riječima i neće se poigravati, a ja ću ih blagosloviti. Amen.