Sveta pisma
Nauk i savezi 79
Fusnote
Tema

Odsjek 79

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, 12. ožujka 1832.

1–4, Jared Carter je pozvan propovijedati evanđelje pomoću Tješitelja.

1 Zaista kažem ti, volja je moja da sluga moj Jared Carter pođe ponovno u istočne zemlje, od mjesta do mjesta, i od grada do grada, u moći azaređenja kojim bijaše zaređen, proglašavajući blagovijest velike radosti, to jest vječno evanđelje.

2 I poslat ću na njega aTješitelja, koji će ga podučiti istini i putu kojim će ići;

3 I ukoliko bude vjeran, okrunit ću ga ponovno snopljem.

4 Stoga, nek srce tvoje bude veselo, slugo moj Jarede Cartere, i ane boj se, govori Gospod tvoj, to jest Isus Krist. Amen.