Sveta pisma
Nauk i savezi 116
Fusnote
Tema

Odsjek 116

Objava dana Josephu Smithu, proroku, blizu Wightove skele, u mjestu zvanom Spring Hill, okrug Daviess, Missouri, 19. svibnja 1838.

1 Gospod naziva Spring Hill imenom aAdam-ondi-Ahman, zato što je to, kaže on, mjesto gdje će bAdam doći pohoditi narod svoj, to jest gdje će cPradavni sjediti, kako reče Daniel prorok.