Sveta pisma
Nauk i savezi 118
Fusnote
Tema

Odsjek 118

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Far Westu, Missouri, 8. srpnja 1838., kao odgovor na prošnju: »Pokaži nam volju svoju, o Gospode, gledom na Dvanaestoricu.«

1–3, Gospod će se skrbiti za obitelji Dvanaestorice; 4–6, Popunjena su upražnjena mjesta među Dvanaestoricom.

1 Zaista, ovako govori Gospod: Neka sabor bude održan odmah; nek se Dvanaestorica uspostave; i neka ljudi budu postavljeni da aispune mjesta onih koji padoše.

2 Neka sluga moj aThomas ostane neko vrijeme u zemlji Sionu, kako bi objavio riječ moju.

3 Neka ostatak nastavi propovijedati od toga časa, i budu li činili ovo u svoj skromnosti srca, u krotkosti i aponiznosti, i bdugotrpnosti, ja im, Gospod, dajem obećanje da ću se skrbiti za obitelji njihove; i djelotvorna će vrata biti otvorena za njih, od sada nadalje.

4 A sljedećeg proljeća neka krenu kako bi prešli velike vode, i ondje obznanili evanđelje moje, puninu njegovu, i svjedočili o imenu mojemu.

5 Nek se oproste od svetaca mojih u gradu Far Westu, dvadeset šestog dana sljedećeg travnja, na mjestu gradnje doma mojega, govori Gospod.

6 Neka sluga moj John Taylor, a i sluga moj John E. Page, a i sluga moj Wilford Woodruff, a i sluga moj Willard Richards, budu postavljeni da popune mjesta onih koji padoše, i nek budu službeno obaviješteni o postavljanju svojemu.